S&P erkent Renewi’s uitmuntende ESG-aanpak

(foto: van/via Renewi)

Standard & Poor Global Ratings (S&P) heeft de ESG-evaluatiescore van Renewi opgetrokken tot 83. De nieuwe evaluatie van ons ESG-beleid voor milieu, maatschappij en corporate governance is een erkenning van onze uitmuntende positie.

De hoge score weerspiegelt onze focus op recycling en onze inzet om een circulaire economie te ontwikkelen. Deze focus is afgestemd op de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de VN 13: Klimaatactie; 12: Verantwoorde productie en consumptie; en 11: Duurzame steden en gemeenschappen.

De hogere ESG-beoordeling is het resultaat van een stijging van onze ESG-profielscore van 75 naar 77, in combinatie met een ‘sterke’ paraatheid.  De beide opgewaardeerde onderdelen weerspiegelen de vooruitgang binnen onze nu met elkaar verweven bedrijfs- en duurzaamheidsstrategieën, die beide vorig jaar werden gelanceerd.  In het kader van deze strategieën zullen wij ons richten op het verbeteren van de recycling en productie van secundaire materialen, door te investeren in innovaties in circulair ondernemen.  Dit zal op zijn beurt de winstgevendheid en onze duurzaamheidsprestaties ten goede komen.

We worden erkend voor ons toonaangevende recyclingpercentage van meer dan 65% en gezamenlijk recycling- en terugwinningspercentage van meer dan 90%.  Onze onlangs gelanceerde Mission75 zal het recyclingpercentage naar verwachting in vijf jaar tijd tot 75% doen stijgen.  Hierdoor daalt de koolstofuitstoot als gevolg van de productie van nieuwe materialen en wordt de uitputting van hulpbronnen voorkomen.  Elk jaar verbruikt de verwerking van afvalmateriaal van onze klanten ongeveer [0,5] miljoen ton CO2-equivalenten. Met Mission 75 wordt [8] miljoen ton secundaire materialen gebruikt in plaats van nieuwe alternatieven waarvan de productie anders 3,5 miljoen ton CO2-equivalenten zou vereisen.  Elk jaar zijn we meer dan koolstofneutraal en zorgen we voor een netto voordeel van 3 miljoen ton aan vermeden CO2-uitstoot.

S&P beschouwt onze focus op innovatie en onze samenwerking met andere bedrijven – waarbij geavanceerde technologieën worden gebruikt om de economische levensduur van afval te verlengen – als essentieel voor de ondersteuning van de circulaire economie en als een toonaangevende werkwijze binnen de sector. Als een zuivere waste-to-product-onderneming beperkt Renewi verbranding en het storten van afval tot een minimum, wat het aandeel inkomend afval dat voor energieterugwinning bestemd is, opdrijft.  We werken onvermoeibaar aan het hergebruik van afvalmaterialen, onder andere door de productie van secundaire grondstoffen.

Governance en risicobereidheid zijn ook essentieel voor een sterke ESG-rating. S&P heeft onze Paraatheid-score bijgesteld van ‘voldoende’ naar ‘sterk’, steunend op onze “bedrijfscultuur en het feit dat onze Raad van Bestuur zich bewust is van de materiële risico’s op lange termijn.  Renewi analyseert… neemt risico’s… en implementeert de beperking”. Ze stellen ook dat “Renewi erkent dat de huidige wet- en regelgeving haar steunt om te kunnen innoveren op vlak van nieuwe afvalrecyclingtechnieken.” Ten slotte vinden zij het “positief dat Renewi niet alleen rekening houdt met megatrends, maar ook een “Soft Risk Culture Framework” toepast dat gedragsrisico’s binnen de groep identificeert.”

“Wij zijn trots op deze erkenning als de beste afvalverwerker na zo’n grondige evaluatie.  De score weerspiegelt de integratie van onze bedrijfs- en duurzaamheidsstrategieën. Met Mission75 willen wij ons recyclingpercentage tegen 2025 tot 75% optrekken.  Dit zullen we doen door te investeren in groene en circulaire innovaties die ook een aanzienlijke winstgroei en een sterk rendement opleveren”, zegt Adam Richford, Hoofd Investeerdersrelaties Renewi.