Gemeenten AVRI kiezen voor duurzaamheid met doel 75 kilo restafval

Het Algemeen Bestuur van Avri, dat bestaat uit de 10 gemeenten van Rivierenland, heeft onlangs de Regionale Visie Afval en Grondstoffen vastgesteld. De gemeenten willen hiermee een belangrijke bijdrage leveren aan het stoppen van milieuverontreiniging, klimaatverandering en de uitputting van grondstoffen. De belangrijkste doelstelling in de visie is een verdere daling van de hoeveelheid huishoudelijk restafval. Op dit moment produceert een gemiddelde inwoner in Rivierenland ongeveer 140 kilo restafval per jaar. In 2020 moet dit gedaald zijn naar 75 kilo. Dit zal per jaar in totaal naar schatting 11 miljoen kilo extra aan herbruikbare grondstoffen opleveren.

Met de doelstelling van 75 kilo zijn de gemeenten ambitieuzer dan de landelijke overheid. Deze wil dat we in 2020 op 100 kilo restafval per persoon uitkomen. De gemeenten vinden dat in Rivierenland 75 kilo haalbaar is, omdat de inwoners in de regio hun afval nu al beter scheiden dan het landelijk gemiddelde. Ook is 75 kilo een flinke stap in het streven van de landelijke overheid om in 2025 op 30 kilo uit te komen.

In de visie staat beschreven wat de gemeenten op het gebied van afval- en grondstoffenbeheer in de komende 4 jaar willen bereiken. De visie is opgesteld door Avri samen met milieuambtenaren van de gemeenten. Naast een forse afname van het restafval richten de gemeenten zich op preventie van afval, meer sociale werkgelegenheid in de afvalinzameling, meer samenwerking met andere inzamelinitiatieven, minder bijplaatsingen en dumping, en minder zwerfafval.

Hoe dit alles kan worden bereikt, werkt Avri de komende maanden op verzoek van het Algemeen Bestuur uit in een Regionaal Beleidsplan Afval en Grondstoffen. Daarin staan concrete voorstellen. De standpunten van de gemeenten worden meegenomen in dit beleidsplan. Naar verwachting stelt het bestuur het beleidsplan in de loop van 2017 vast.