Van Werven: Duurzaamheid is geen activiteit, maar identiteit en filosofie

Wat is duurzaamheid? Is dat het recyclen van kunststof? Jazeker. Kunststofrecycling is een echte innovatie waar we een sig­nificante besparing voor het milieu mee realiseren. Maar zouden we los van onze recyclingactiviteiten ook duurzaam zijn?
Ja, alleen is die vorm van duur­zaamheid niet zo makkelijk in woorden of cijfers te vatten. Het is het soort duurzaamheid die niet gaat over activiteit, maar over identiteit en filosofie. Wij zoeken naar oplossingen die échte waarde creëren, passend bij onze identiteit. Op www.duurzaam.vanwerven.nl ver­tellen we graag meer over deze identiteit en filosofie. En we vatten onze activiteiten toch wél samen in cijfers, om u een beeld te geven van de resultaten van onze inspanningen.

Veilig Van Werven
Zonder onze mensen, geen Van Werven. Juist daarom doen wij er alles aan om onze medewerkers veilig te laten thuiskomen. Dat geldt niet alleen voor onze eigen medewerkers, maar voor iedereen op of rond onze werkplek. In 2015 noteerden wij drie ongevallen met verzuim, gelijk aan een IF-rate van 5. Ons streven is om jaarlijks een IF-rate van 6 of minder te realiseren. Hoe we dit willen aanpakken, leest u in ons duurzaamheidsverslag.

Social Return
Als familiebedrijf is Van Werven sterk betrokken bij onze maatschappij, waarin iedereen een kans verdient. De participatiewet, die in 2015 van kracht ging, daagt bedrijven uit om 5% van hun werkzaamheden te verrichten door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2015 had Van Werven zes mensen middels Social Return in dienst. Om aan de doelstelling van Nederland te voldoen, streven we naar minimaal achttien medewerkers middels Social Return. We denken actief mee en proberen knelpunten op te lossen, bijvoorbeeld door onze aansluiting bij De Diamant van Midden Nederland.

12,2 keer CO2-neutraal
Jaarlijks brengen we onze emissies in beeld, maar ook de besparingen die we realiseren met onze producten. Al jarenlang bespaart Van Werven meer CO2 dan het produceert. Dat heeft te maken met onze recyclingactiviteiten, waarbij van afval nieuwe grondstoffen worden gemaakt. Van Werven was in 2015 niet alleen CO2-neutraal, maar bespaarde 12,2 keer meer CO2 dan het produceerde!

Het complete duurzaamheidsverslag over 2015 leest u op duurzaam.vanwerven.nl. Bekijk hier onder meer de jaarcijfers van onze divisies, onze resultaten op het gebied van social return en waarom wij zoveel belang hechten aan maatschappelijke sponsoring.

 

[vc_button title=”Meer over Van Werven” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/van-werven-afvalservice/”]