Dusseldorp Groep gecertificeerd op niveau 5 van de CO2 prestatieladder

 

Duurzame bedrijfsvoering van Dusseldorp beloond met niveau 5 van de CO2 prestatieladder!

De audit voor certificering op niveau 5 van de CO2 prestatieladder is vandaag succesvol verlopen. Alle bedrijven van de Dusseldorp Groep voldoen aan de gestelde criteria voor de systematiek van de CO2 prestatieladder. Daarmee schaart Dusseldorp zich bij de 126 andere bedrijven (http://skao.nl/gecertificeerde-bedrijven ) in Nederland die het hoogst haalbare niveau bereikt hebben. Dusseldorp toont daarmee aan bewust duurzaam te ondernemen en daar zijn we trots op. We hebben oog voor de impact die onze onderneming heeft op de leefomgeving en werken permanent aan het reduceren van deze impact.

De CO2 prestatieladder is ontstaan vanuit een initiatief van ProRail, om duurzame inspanningen van bedrijven te belonen in de aanbestedingssystematiek. Inmiddels is het een breed geaccepteerde systematiek die is ondergebracht in de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

Ruim 500 bedrijven zijn inmiddels aangesloten bij de stichting en bijbehorende certificatie, variërend van niveau 1 tot en met 5.