Samenwerkende gemeenten maken aanbesteding verwerking huishoudelijk rest- en gft-afval groot succes

Vanmiddag is tijdens een speciale bijeenkomst bij regionale afvalinzamelaar Saver N.V. te Roosendaal de definitieve gunning bekend gemaakt voor de aanbesteding van de verwerking van huishoudelijk rest- en gft-afval van negen West Brabantse gemeenten. De samenwerking tussen deze zogenaamde Saver+-gemeenten bij deze aanbesteding is een succes gebleken en levert de betreffende gemeenten een kostenbesparing op. Bovendien vindt de verwerking ook na 1 februari 2017 in de regio plaats.

Samenwerking
Begin 2013 gaven de gemeenten van het voormalig Gemeentelijk Samenwerkings Verband Westelijk Noord-Brabant (GSVi) de aftrap om samen met Saver N.V. te komen tot een nieuw verwerkingscontract voor huishoudelijk rest- en gft-afval. Dit omdat de huidige contracten met afvalverwerker Attero per 1 februari 2017 aflopen.

Deze constructieve samenwerking heeft geleid tot een strategie waarbij het gehele voormalige GSV en Saver N.V. (als Saver+ii) de handen ineen hebben geslagen om te komen tot een aanbesteding. Uiteindelijk hebben ook de gemeenten Etten-Leur en Zundert zich aangesloten bij de Saver+-gemeenten.

Midwaste
De aanbesteding is gecoördineerd door de coöperatieve vereniging Midwasteiii. Deelnemers aan deze aanbesteding waren de gemeenten die horen tot het werkgebied van Saver en de gemeenten Breda, Tilburg, Den Bosch, Oss, alsmede Eindhoven met omliggende gemeenten. De aanbesteding was opgedeeld in zes percelen, waarbij Saver en deze gemeenten ieder een eigen perceel hebben. In totaal deden 56 gemeenten met ca. 2,2 miljoen inwoners mee aan de aanbesteding.

Gunning
Vanmiddag bleek dat de verwerking van huishoudelijk gft-afval van de Saver+-gemeenten gegund is aan Attero Moerdijk. De verwerking van huishoudelijk restafval van deze gemeenten is gegund aan SITA Roosendaal.

Verwerking gft-afval:

  • tarief was: € 46,82 per ton
  • tarief wordt: € 38,70 per ton

Verwerking restafval:

  • tarief was: € 143,72 per ton
  • tarief wordt: € 47,54 per ton

Het tarief is dusdanig dat voor de Saver+ gemeenten in totaal sprake is van een besparing op de verwerkingskosten voor huishoudelijk rest- en gft-afval van minimaal ca. € 6,7 mln. per jaar op basis van de hoeveelheden in 2012.

Het nieuwe contract met de verwerkers gaat in per 1 februari 2017 en heeft een looptijd van 5 jaar met een mogelijkheid tot verlenging. Saver N.V. treedt op als contracthouder van de nieuwe overeenkomsten.