Cyclus jaarverslag 2020: Samen van vitaal belang

Cyclus presenteert op https://jaarverslag-cyclusnv.nl/ de feiten, cijfers en prestaties over het jaar 2020. Een jaar waar het realiseren van de VANG-doelstellingen en het werken aan een schone en veilige leefomgeving een belangrijke rode draad was voor ons werk. Een andere rode draad in 2020, en in het jaarverslag, is vitaal. Daarom luidt de kop dit jaar ook ‘Samen van vitaal belang’. Duidelijk is waarom, het jaar 2020 was voor een ieder een bijzonder jaar waarbij het coronavirus een belangrijke, bepalende rol speelde.

Van afval naar grondstof
Ook in 2020 is er weer op alle fronten intensief geschakeld om onze gemeentelijke opdrachtgevers te ondersteunen bij het realiseren van de VANG-doelstellingen en samen een bijdrage te kunnen leveren aan de transitie naar een circulaire economie op langere termijn. Net als in voorgaande jaren waren de gemeente in 2020 bezig met het doorontwikkelen van hun afvalbeleid met als uiteindelijk doel het realiseren van de VANG-doelstellingen.

In 2020 heeft de coronacrisis een belangrijke stempel gedrukt op onze dienstverlening. De nodige maatregelen vanwege het coronavirus zorgden ervoor dat we veel flexibiliteit hebben moeten tonen om onze dienstverlening door te laten gaan. In 2020 werd er veel van onze medewerkers gevraagd maar onze dienstverlening ging ‘gewoon’ door en daar zijn we trots op. Tegelijkertijd is er volop geïnvesteerd in het optimaliseren van onze dienstverlening en bereidden we ons, samen met onze opdrachtgevers, verder voor op de circulaire economie.

Bekijk het jaarverslag 2020 hier.