Start ontwikkeling matraslabel voor realisatie circulaire economie

Afgedankte matrassen vormen een groot deel van huishoudelijk restafval. Om deze materialen te kunnen recyclen, heeft de matrassector het initiatief genomen een label te ontwikkelen en de gegevens van circulariteit hierop te vermelden. Het label helpt de consument met zijn aankoopkeuze. NEN roept belanghebbende partijen op om mee te praten in een projectgroep.

Het kabinet, provincies en gemeenten zetten in op het, samen met het bedrijfsleven, realiseren van een circulaire economie. Essentieel onderdeel daarvan is om ‘van afval weer grondstof’ te maken, de zogenaamde VANG-aanpak. Hiervoor committeren sectorpartijen zich met een vrijwillige UPV, een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

Afspraken voor een etiket en label
Voortvloeiend uit het UPV initiatief, is NEN gevraagd twee Nederlands Technische Afspraken (NTA’s) tot stand te brengen. De eerste voor het ‘matrasetiket’. Dit etiket geeft informatie voor consumenten en recyclebedrijven over de in de matras verwerkte grondstoffen en de onderlinge verbinding van deze stoffen. NTA 8190 ‘Matrasetiket’ wordt binnenkort gepubliceerd.

Als tweede stap volgt de ontwikkeling van een ‘matraslabel’. Met een label kan een beoordeling worden geven over de mate van circulariteit op basis van de gebruikte grondstoffen, de mogelijkheid deze te scheiden en de mogelijkheid tot recycling. Dit helpt de consument bij zijn aankoopkeuze en de recycler bij het hergebruik. Om de vorm en haalbaarheid een NTA voor een matraslabel te onderzoeken, wordt op woensdag 3 juni 2020 een eerste (online) bijeenkomst van mogelijk geïnteresseerde organisaties georganiseerd. Voor meer informatie en inschrijven bezoek de webpagina van NEN Evenementen.