Desiree Curfs nieuwe secretaris-directeur Avalex

Het bestuur Avalex stemde tijdens de vergadering op 16 februari 2024 unaniem in met de benoeming van Desiree Curfs als nieuwe secretaris-directeur Avalex per 1 maart 2024. Zij neemt hiermee de taken over van Nicolet Dukker.

Desiree Curfs heeft veel ervaring met het geven van leiding aan publieke organisaties, met een maatschappelijke en urgente opdracht. Ze is sterk gericht op samenwerken en het leggen van verbindingen over alle organisatielagen en -grenzen heen. Daarnaast beschikt zij over ruime bestuurlijke ervaring, waaronder bij Stroomopwaarts en Rataplan, en is ze bekend met onze regio. Al deze ervaringen neemt zij mee naar Avalex.

Desiree Curfs: “Ik kijk er naar uit om met het bestuur en het team aan de slag te gaan bij Avalex. Ik werk graag in een  organisatie waar we met onze dienstverlening  echt het verschil kunnen maken. Als wij ons werk niet goed doen, dan hebben de inwoners van onze gemeenten daar last van. Daarnaast dragen we bij aan de duurzaamheidsopgave. Afval is al een belangrijke grondstof. Met elkaar kunnen we de hoeveelheid restafval verminderen. De opgave van Avalex vraagt om een goede samenwerking in de keten. In mijn werk in de publieke sector was ik ook afhankelijk van diverse ketenpartners. Ik heb mogen ervaren dat partijen bereid zijn om samen te werken als ze dezelfde ambitie delen en als er ruimte is voor  verschillen. Daarbij hoort respect voor ieders belang.  Dat is voor mij ook altijd de basis in een relatie. Binnen Avalex komen meerdere uitdagingen samen. Daarom is deze baan voor mij ook zo ongelofelijk aantrekkelijk.”

Het bestuur verwacht dat zij op basis van haar expertise en ervaring goed richting en ruimte kan geven aan de uitdagingen die Avalex te wachten staat, zodat we doelgericht onze ambities uit de Koers Avalex 2023-2030 kunnen waarmaken.