Dar is live gegaan met CLEAR.net van GMT

Vuilniswagen van de Dar

Dar zet een forse stap voorwaarts met het ingezette project Connect
Een overladen kantine met Dar personeel. De feestelijke bekendmaking van de live gang van CLEAR.net, onderdeel van het project Connect. Dar Directeur Peter van Heeswijk heet iedereen welkom en vertelt hoe het programma van start is gegaan, wat de impact op de organisatie is geweest en welke vervolgstappen er nog gezet gaan worden.

Personeel van de DAR bijeen

Van Heeswijk: “Twee jaar geleden hebben wij meer dan 70 interviews gehouden onder het personeel uit alle lagen van de organisatie. De uitkomsten zijn geanalyseerd en gecombineerd met de doelstellingen en strategie van de directie en MT leden. Na een aanbesteding en Proof of Concept is de keus gevallen op CLEAR.net van GMT voor het primaire proces, Exact voor de boekhouding en Beaufort voor het Personeelssysteem.”

“Het doel van Connect is meer inzicht krijgen in wat we doen, betrouwbare en snelle informatie voor onze klanten en ons zelf en vooral doen wat we afspreken. Bij het project Connect staan niet alleen de systemen centraal maar ook de medewerkers. Het is in feite een compleet change management project. We ondervinden veel medewerking intern en extern bij het project. En het project wordt met veel enthousiasme ontvangen. Mede door de vele voordelen die de medewerkers ondervinden. Door CLEAR.net beschikken we over snellere en betere rapportages, duidelijkheid over opdrachten en documenten, meer marktkennis en professioneler beheer van onze relaties en contracten. Geleidebiljetten zijn al ingevuld en bij de inzameling hebben we minder papierwerk.”, aldus Van Heeswijk.

“Waar we voorheen een maand mee bezig waren voor het afsluiten van de procedure, hebben we dit nu met bijna een druk op de knop voor elkaar. We hebben nu kwalitatief goede data, informatie voor tijdige aansturing van de afdelingen en organisatie. We zijn er nog niet, we hebben nog vele vervolgprojecten om uit te voeren. Zoals kunststofinzameling, textiel, afvalpassenbeheer, verdere integratie milieustraten, IBOR etc. Het succes van Connect is vooral te danken aan het grote draagvlak binnen de organisatie en de goede samenwerking met de externe partijen zoals GMT. Morgen rijden de eerste chauffeurs met werkopdrachten vanuit CLEAR!”, voegt Harry van Montfort – Business Controller Dar toe.

Vuilniswagen van de Dar

Paul Havinga – Directeur GMT Waste Benelux: “Het is mooi om te zien dat Dar nu een sterke basis heeft gelegd voor de verdere digitalisering van het bedrijf, een ontwikkeling die de komende jaren sterk zal doorzetten. Business en IT zullen steeds verder verweven worden. Hierin zit tevens de kracht van het partnership tussen Dar en GMT”.

Over Dar: Dar is hét regiebedrijf in de regio Nijmegen op het gebied van afval en integraal beheer openbare ruimte. De regio van Dar bestaat uit 130.000 huishoudens in 8 aandeelhoudende gemeenten: Beuningen, Druten, Heumen, Groesbeek, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Ubbergen en Wijchen. De visie van Dar is “Dar houdt de regio fris”, waarbij Dar de gemeenten ontzorgt op het brede terrein van afvalbeheer en de openbare ruimte. Naast overheden en burgers verzorgt Dar dienstverlening voor ruim 1.300 bedrijven in de regio.