Palestinian Authorities – Ministries of Finance, Local Government and Energy – meet Northern Consortium (foto: van/via AWECT)

Amsterdam Waste Environmental Consultancy & Technologie BV (AWECT), lid van het Northern Consortium, wint de internationale aanbesteding voor Design,Build, Own and Operate (DBOO) voor de bouw van de eerste Waste-to-Energy (WtE)-centrale in Palestina. Het Northern Consortium zal zijn ‘state-of-the-art’ High Efficiency (HE)-technologie inzetten die 150 miljoen dollar aan private investeringen naar Palestina brengt. Het Palestijnse lokale bestuur (MoLG) heeft een niet-bindende brief uit doen gaan waarin staat: de aanbesteding voor de ontwikkeling van een WtE-centrale is in eerste instantie gegund aan het Northern Consortium bestaande uit AWECT (consortiumleider), Koblenz Renewable Energy, Amsterdam Renewable Energy, China Western Power Corp, ITEC en MOSECO Groep. De fabriek, gepland om te worden gebouwd op de huidige vuilstortplaats Zahrat Al Finjan in de buurt van Jenin, zal per dag 1.200 ton huishoudelijk restafval omzetten in schone energie en grondstoffen. De MoLG evalueerde de bieders om maximale voordelen voor de Palestijnse bevolking te garanderen op het gebied van scheppen van banen en investeringen in het land, met inachtneming van milieu en volksgezondheid. Onderhandelingen tussen de regering en het consortium zullen de volgende stap zijn in de richting van de definitieve overeenkomst.

Opweken van elektriciteit , broeikasgas reductie en lokale werkgelegenheid
De HE WtE-fabriek elimineert de behoefte aan extra capaciteit op de stortplaats en biedt tegelijkertijd: ongeveer 40 MW elektriciteit (ca. 3% van het verbruik in de regio). Bovendien zal afval dat van de stortplaats naar deze nieuwe centrale wordt afgevoerd, leiden tot een vermindering van meer dan 400.000 ton uitstoot van broeikasgassen (BKG) per jaar.

Bijkomende voordelen van deze centrale voor de lokale gemeenschap zijn onder meer vermindering van luchtvervuiling, geur overlast, zwerfvuil en een lager risico op waterverontreiniging. Hierbij ontstaan daarbij nog honderden directe en indirecte lokale banen.

Vervolg stappen en opstart
De bouw van de fabriek start naar verwachting in 2022 en het project kan rekenen op een afnameovereenkomst voor de stroom (PPA) en een afvalconcessie voor de duur van 25 jaar.

“Er is ruimte voor een significante vermindering van broeikasgassen in Palestina door het gebruik van WtE technologie”, legt Evert Lichtenbelt, CEO van AWECT, uit. “Als eerste plant van dit type in de regio zal de nieuwe fabriek na oplevering de uitstoot verminderen met een enorme hoeveelheid van 400.000 ton elk jaar.”

Om de centrale te ontwikkelen, zal AWECT dezelfde expertise inzetten als bij de bouw van de nieuwe fabriek van AEB Amsterdam, de meest efficiënte en schoonste ter wereld. De centrale in Amsterdam kan 900 kWh elektriciteit opwekken uit elke ton afval en heeft meer dan 5,5 miljoen ton afval verwerkt sinds de ingebruikname in 2008. AWECT verwacht een soortgelijk succes van zijn Palestijnse fabriek. Meer informatie over AWECT is te vinden op www.awect.com

Over AWECT
AWECT is een private spin-out van AEB Amsterdam, de publieke afvalbeheeronderneming van de hoofdstad van Nederland en exploitant van een van de grootste Afvalenergiecentrales (AEC) in de wereld. AEB’s 4e generatie High Efficiency WtE centrale bevat meer dan 100 jaar bewezen ervaring, waardoor het verder gaat dan “beste available” technologie (BAT) zoals geclassificeerd door de Europese Unie. AWECT ontwikkelt geïntegreerde afvalmanagementprojecten rond de unieke HE WtE-technologie. AWECT fabrieken voldoen aan de strengste milieuvoorschriften wereldwijd en zijn ontworpen voor het maximaliseren van energiewinning. Hun oplossing genereert 25+% meer elektriciteit uit elke ton afval in vergelijking met conventionele WtE-technologieën. Deze krachtige combinatie van best-in-class technologie en lage emissies verbetert de business case van het project en werkt goed in landen waar de stortingsprijzen laag zijn of niet bestaan, terwijl de elektriciteitsprijzen relatief hoog zijn. De HE-fabrieken van AWECT, richten zich op het maximaliseren van grondstoffen uit het restafval, geeft een kickstart aan de ontwikkeling van – en wordt een integraal onderdeel van- de circulaire economie.