Tussentijdse financiële resultaten Renewi

Renewi presenteert vandaag zijn tussentijdse resultaten voor de periode van zes maanden die werd afgesloten op 30 september 2018.

Resultaten

 • De prestaties van het eerste halfjaar zijn over het algemeen in de lijn der verwachting na een sterk resultaat in de vorige periode
 • Goede vooruitgang geboekt bij belangrijke integratieprogramma’s en de realisatie van synergie ligt op koers
 • Het rendement en de netto schuld overtreffen verwachtingen
 • Het tussentijdse dividend blijft gehandhaafd op 0,95 p per aandeel

 

Strategie

 • Versnelde uitvoering van de bestaande Renewi-strategie middels aanpak gericht op focus en groei
 • De focusfase richt zich op de recyclingactiviteiten in de Benelux en omvat:
 • identificatie en kwantificatie van verdere synergiën boven de € 40 mln. na 2019/2020
 • geplande afstoting van activa die niet behoren tot de kernactiviteiten: de vestiging in Canada en het industriële reinigingsbedrijf Reym
 • De groeifase gaat de voordelen benutten van krachtige structurele groeistimuli in recyclingactiviteiten in de Benelux
 • Zoals eerder aangekondigd zal Otto de Bont, op dit moment nog de directeur van de Renewi Netherlands Commercial divisie, in april 2019 Peter Dilnot opvolgen als CEO.

Vooruitzicht

 • De verwachte productiehervatting bij ATM wordt dit boekjaar niet verwacht, resulterend in lagere managementverwachtingen van € 3 mln. bedrijfsresultaat per maand
 • Meer synergiën en een prijsverhoging hebben naar verwachting een positieve invloed hebben op de tweede helft
 • De vraag naar recyclingdiensten groeit structureel door langetermijndoelen en de ophanden zijnde belastingverhogingen voor het verbranden van afval

Peter Dilnot, CEO Renewi, in reactie op de resultaten:

“De prestaties van het eerste halfjaar waren over het algemeen volgens verwachting. De integratie na de fusie verloopt volgens plan, met succesvolle migraties naar nieuwe Renewi platformen en processen. Het rendement was boven verwachting waarmee het financiele hefboomeffect onder controle blijft.

We hebben nauw samengewerkt met regelgevers om de volledige productie bij ATM en de levering van onze schoongemaakte grond op de markt te hervatten. Gisteren ontvingen we echter een verzoek van de toezichthouders voor een verdere analyse van onze behandelde grond. Als gevolg hiervan beperken we de productie tot de situatie is opgelost wat de winstverwachting voor het huidige boekjaar zal verminderen.

Op termijn ligt de toenemende vraag naar recyclingdiensten ten grondslag aan de groei van Renewi. Onze eindmarkten worden gestimuleerd door een duidelijke milieunoodzaak, toenemende regelgeving en klantvraag.

We versnellen de uitvoering van onze strategie middels een nieuwe aanpak gericht op focus en groei. De focusfase omvat de realisatie van de beloofde € 40 mln. aan synergievoordelen met extra voordelen. We concentreren onze portfolio ook op de recyclingactiviteiten in de Benelux door de vestiging in Canada en het industriële reinigingsbedrijf Reym af te stoten. De groeifase levert waarde op voor aandeelhouders door waardevolle kansen te gaan benutten die voortkomen uit de circulaire economie.”