wAARDEvol Samenwerken aan een circulaire economie

Partners vinden elkaar in wens tot versnellen transitie circulaire economie

Samen met circa 50 klanten, Maurits Groen, Serge de Gheldere en Harm Edens beleefde Van Gansewinkel gisteren de aftrap van een nieuw samenwerkingsverband, een circulaire coalitie met als werktitel “ wAARDEvol samenwerken aan een circulaire economie ”. De bijeenkomst vond voorafgaand plaats aan het goed bezochte Inpiration360, een inspirerend ondernemersevenement met sprekers als Richard Branson, Bear Grylls, Anita Elberse en Al Gore in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Tijdens de bijeenkomst spraken veel bedrijven hun steun uit om samen te werken aan de transitie naar een circulaire economie, waaronder vooraanstaande organisaties zoals DSM, de Nederlandse Spoorwegen, Miele, Provincie Noord-Brabant, DAF, Akzo Nobel, Heijmans en Philips. De circulaire coalitie werd vervolgens als klankbordgroep aan Staatssecretaris Dijksma aangeboden, niet alleen ter ondersteuning van haar ambitieuze plannen om in 2050 volledig circulair te zijn, maar ook om nog voor het einde van dit jaar een grondstoffenakkoord te sluiten met het bedrijfsleven. Het gestarte samenwerkingsverband geeft concreet invulling aan dit verzoek van het kabinet.

Als bewijs van wat goede samenwerking kan opleveren, werd tijdens het evenement een nieuwe stofzuiger van Philips onthuld, die gemaakt is van gerecyclede kunststoffen. Voor dit project werkten Van Gansewinkel, dochterbedrijf Coolrec en Philips ruim drie jaar nauw samen om het materiaal op het juiste kwaliteitsniveau te krijgen en alle testen te kunnen doorstaan.

Samenwerking is voor Van Gansewinkel de belangrijkste sleutel in de overstap naar een circulaire economie, waarin materialen hun waarde blijven behouden. Vanuit de visie ‘Afval Bestaat Niet’ werkt Van Gansewinkel dan ook dagelijks samen met klanten, leveranciers en partners om zoveel mogelijk grondstoffen te besparen en de CO2-uitstoot te verminderen. Met het gestarte samenwerkingsverband wil de afvalrecycler met klanten, NGO’s, kennisinstellingen, de overheid en collega-recyclers versneld werken aan de noodzakelijke transitie naar een circulaire economie. “Deze transitie is pas succesvol, als álle partijen in de keten van afval naar grondstof samenwerken en er blijvend wordt gestreefd naar maximale waardecreatie en waardebehoud van natuurlijke hulpbronnen”, aldus Marc Zwaaneveld, CEO van Van Gansewinkel. “Dit vraagt om een open en transparante manier van werken en juiste kennisdeling om zo de verschillende schakels te verbinden en uiteindelijk materiaalstromen te kunnen sluiten. Wij streven daarbij naar 100% recycling van afvalstromen, met focus op hergebruik en het inzetten van gerecyclede grondstoffen. Bedrijven die zich hiervoor willen inzetten, nodigen wij van harte uit zich bij onze coalitie te voegen.

 

[vc_button title=”Meer over Van Gansewinkel” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/van-gansewinkel-afval-bestaat-niet/”]