Kliko bouwt nieuw hoofdkantoor

Afgelopen maand is een start gemaakt met de uitbreiding van het hoofdkantoor van Kliko. In enkele maanden zal er ongeveer 4.000m² extra werkruimte worden gerealiseerd.

Door de stevige groei die Kliko de laatste jaren doormaakt, is de huidige locatie waar het hoofdkantoor zich bevindt te klein geworden. Tien jaar geleden is deze locatie betrokken op de groei en nu is er geen groei meer mogelijk op deze locatie. Daarom is de grond aangekocht van `de buren´. Door deze aankoop is er een ruimte vrijgekomen van ongeveer 2.500m² waarop nieuwbouw gerealiseerd kan worden. Deze ruimte zal onder andere worden benut voor de opslag van kunststof containers, maar zal ook als werkplaats gaan dienen voor de opbouw van identsystemen voor op inzamelauto´s. Daarnaast zal ook ca. 250m² aan kantoor ruimte extra gerealiseerd worden om alle werknemers een goede werkplek te kunnen bieden.