Circulaire hubs: next level recycling

Reactie van het Afvalfonds Verpakkingen op het bericht: "Milieuorganisaties kraken plan Afvalfonds over inzameling statiegeldblikjes"

Op 14 december maakte Stichting Afvalfonds Verpakkingen bekend met een landelijk dekkend netwerk van circulaire hubs uitvoering te gaan geven aan de statiegeldverplichting voor blikjes die op 31 december 2022 ingaat. Met 3.000 innamepunten nabij de supermarkt, 300 innamepunten op ‘high traffic’-locaties zoals OV- en tankstations en tussen de 5.000 tot 10.000 vrijwillige innamepunten, ontstaat er een groot netwerk van innamepunten zodat de consument op een laagdrempelige manier de statiegeldblikjes inleveren, ook buiten openingstijden.

Bij het bepalen van deze aanpak waren drie zaken leidend:

  • Klantvriendelijkheid
  • De deadline van 31 december 2022
  • De inzameldoelstelling van 90% van de blikjes in 2024

Met de aangekondigde aanpak, gebaseerd op onderzoek door EY-Parthenon en ervaringen in andere landen waar op dergelijke wijze wordt ingezameld, is het Afvalfonds ervan overtuigd dat deze doelstellingen zullen worden bereikt. Bovendien richt het systeem zich op circulariteit doordat de hubs ook geschikt gemaakt worden voor de inname van andere materiaalstromen zodat de consument in de toekomst op één punt meerdere zaken kan inleveren voor recycling en hergebruik. Te beginnen met locaties waar zowel blikjes als petflesjes met statiegeld kunnen worden ingeleverd. Hiermee wordt een systeem neergezet dat klaar is voor de toekomst, waarin terugwinning van grondstoffen nog belangrijker wordt.