Ad Lansink wint met Challenging Changes ISWA Communication Award 2018

ISWA, de International Solid Waste Association, heeft op voordracht van een onafhankelijke jury besloten de ISWA Communication Award 2018 toe te kennen aan Ad Lansink voor zijn boek Challenging Changes Connecting Waste Hierarchy and Circular Economy, een boeiend en innoverend handboek over de afvalhiërarchie in circulair perspectief.
De transitie van een lineaire naar een circulaire economie is geen eenvoudige opgave, aldus Ad Lansink, die afval zonder hergebruik een gemiste kans noemt. De afvalhiërarchie is een richting gevend kader, tegelijk een ‘routemap’ voor de overgang naar een circulaire economie. Bronscheiding en ketenbeheer spelen naast preventie en hergebruik een essentiële rol, samen met producentenverantwoordelijkheid en duurzaam inkopen. Financiële beleidsinstrumenten zijn absoluut noodzakelijk.

De website van ISWA meldt: De ISWA Communication Award has been created with the intention of honoring the author(s) of a publication, article or book which is deemed to be exceptional in its contribution to the field of solid waste management. De ISWA Communication Award 2018 was awarded to the book ‘Challenging Changes, Connecting Waste Hierarchy and Circular Economy’ authored by Ad Lansink, the creator of the Ladder of Lansink waste hierarchy.

De prestigieuze onderscheiding wordt op woensdag 23 oktober a.s. uitgereikt tijdens het ISWA World Congress 2018 te Kuala Lumpur (Maleisië), Ad Lansink is voornemens de ISWA Communication Award zelf in ontvangst te nemen.

De auteur is blij verrast met de uitverkie- zingvan zijnboek‘ChallengingChanges’ voor de ISWA Communication Award 2018, temeer waar ISWA op velerlei manier

haar missie op het terrein van duurzaam afvalbeheer en circulaire economie over de hele wereld zichtbaar maakt. De website, congressen, seminars en publicaties van ISWA zijn toonaangevend. Het is dan ook een grote eer om door ISWA onderscheiden te worden, na de al even eervolle nominatie door de NVRD. Ad Lansink deelt de eer van de ISWA Communication Award 2018 graag met iedereen, die Challenging Changes mede mogelijk hebben gemaakt: bedrijven en organisaties, privaat en publiek via bijdragen en voorbestellingen, de ‘Editorial Board’ onder voorzitterschap van Jan Storm en het ‘Home Front’, Nijmegen European Green Capital: Bart de Bruin (Dar), Michelle Stuiver (Dar) en ontwerper Sophie van Kempen (www.visueleidentiteit.com).Gedeelde vreugde is meer dan dubbele vreugde.