Belastingplan 2015 aangenomen door Tweede Kamer

Het Belastingplan 2015 is gisteren aangenomen door de Tweede Kamer. Aanvullend werden ook een aantal amendementen en moties aangenomen. Hieronder een kort overzicht met betrekking tot de afvalbranche.

Zuiveringsslib vrijgesteld
Gewijzigd amendement Dijkgraaf c.s. 34002 nr. 70 t.v.v. nr. 51
Het zuiveringsslib dat wordt aangeboden aan een afvalverbrandingsinrichting, wordt vrijgesteld.

[vc_button title=”Lees het kamerstuk(.pdf)” target=”_blank” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/wp-content/uploads/2015/10/kst-34002-70.pdf”]

 

Afvalstoffenbelasting en EVOA
Gewijzigd amendement Dijkgraaf/Koolmees 34002 nr. 69 t.v.v. nr. 49
De afvalstoffenbelasting wordt mede van toepassing bij overbrenging van afvalstoffen in de zin van de EVOA buiten Nederland.

[vc_button title=”Lees het kamerstuk (.pdf)” target=”_blank” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/wp-content/uploads/2015/10/kst-34002-69.pdf”]

 

Nultarief afvalstoffenbelasting niet-gemengde verbranding
Amendement Schouten 34002 nr. 52
Zorgt ervoor dat het nultarief in de afvalstoffenbelasting van toepassing blijft voor het verbranden van afvalstoffen in een installatie waarin geen huishoudelijke afvalstoffen, gemengde bedrijfsafvalstoffen en gemengd sorteerresidu mogen worden verbrand.

[vc_button title=”Lees het kamerstuk (.pdf)” target=”_blank” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/wp-content/uploads/2015/10/kst-34002-52.pdf”]

 

Overgangsregeling afvalstoffenbelasting
Gewijzigd amendement Groot/Neppérus 34002 nr. 71 t.v.v. nr. 48
Voorziet in een overgangsregeling in de afvalstoffenbelasting voor de situatie dat afvalstoffen al in 2014 ter verbranding aan een inrichting zijn afgegeven maar tijdelijk buiten de inrichting zijn opgeslagen, en pas in 2015 ter verbranding naar de inrichting worden overgebracht

[vc_button title=”Lees het kamerstuk (.pdf)” target=”_blank” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/wp-content/uploads/2015/10/kst-34002-71.pdf”]