Home Onderwerpen Afvalbelasting

Onderwerp: Afvalbelasting

Hieronder treft u berichten over het onderwerp afvalbelasting

Toch korting op afvalstoffenheffing voor bewoners ‘niet’ bestaand wooncomplex

Een deel van de Hillegersbergse Arcadia-bewoners krijgt 75 procent korting op de naheffing van 700 euro die zij plots in de bus kregen. Het...

‘Criminelen gaan opruimen drugs betalen’

Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus (CDA) wil dat in plaats van de belastingbetaler, drugscriminelen voortaan gaan opdraaien voor de kosten die worden...

Naheffing voor variabel deel afvalstoffenheffing in Meierijstad

In februari 2019 hebben alle huishoudens in Meierijstad een aanslagbiljet gemeentebelastingen 2019 ontvangen. Naast de onroerende zaakbelasting is toen ook het vastrecht 2019 van...

Importheffing op buitenlands afval niet invoeren

Belastingheffing op de invoer van buitenlands afval werkt averechts. In plaats van een CO2-reductie, zorgt de maatregel juist voor meer uitstoot. Deze maatregel om...

Cyclus Jaarverslag 2018: Samen in transitie

Op www.cyclusnv.nl presenteert Cyclus de feiten, cijfers en prestaties over 2018. De markt verandert enorm en in razend tempo. De klanten maken elk op...

Vakbeurs Recycling maakt thema’s voor 10e editie bekend

De boodschap is duidelijk: Het recyclingpercentage in Nederland moet omhoog. De verhoging van de afvalstoffenbelasting, de last op dwangsom voor 2.100 meer glasbakken en ambitieuze...

Afvalstoffenheffing in Schagen volgend jaar weer hoger

De afvalstoffenheffing in Schagen gaat volgend jaar flink omhoog. Dit komt doordat de afvalstoffenbelasting op restafval door het Rijk hoger is uitgevallen, meldt de...

Mogelijk extra belasting om tekort afvalscheiding Zoeterwoude te dekken

Het leek zo mooi voor inwoners van Zoeterwoude: geld besparen door afval te scheiden. Maar ze hebben de hoeveelheid restafval - waarvoor in tegenstelling...

LTO Noord en WUR: geen negatieve invloed REC op gewassen in de omgeving

De rookgassen uit Reststoffenenergiecentrale (REC) van Omrin in Harlingen hebben geen negatieve invloed op de agrarische productie in de buurt. Uit het monitoringsonderzoek over het...

IT staat te popelen om verspilde resources te kunnen hergebruiken

In plaats van bijvoorbeeld belastingen te heffen op verpakkingen - die vervolgens doodleuk worden doorberekend aan consumenten, waarna er weinig daadwerkelijk verandert - kunnen...

Stibat zamelt ruim 7 procent meer batterijen in voor recycling

In 2018 steeg het aantal ingezamelde batterijen van Stibat naar 4,31 miljoen kilogram batterijen. Dat is een stijging van ruim 7 procent in vergelijking...

Zeer goed resultaat Twence in 2018

In de aandeelhoudersvergadering van 25 april 2019 is het financieel jaarverslag Twence HoldingB.V. vastgesteld. Twence heeft over 2018 een positief netto resultaat (na belastingen)...

Stijgende verwerkingskosten en belasting drijven afvalstoffenheffing omhoog

Het Dagelijks Bestuur van Avri heeft vorige week de begroting voor 2020 voorgelegd aan de gemeenteraden van de acht deelnemende gemeenten. Voor komend jaar...

Attero heeft klacht bij Europese Commissie tegen Cure voorbereid

Cure is voornemens om zonder openbare aanbesteding een afvalverwerkingscontract met een waarde van (ten minste) EUR 320 miljoen te gunnen aan een Joint Venture...

Kosten van afvalverwerking in Veenendaal lopen op

De kosten van de afvalverwerking lopen op. Alles wordt duurder en dat geldt ook voor de afvalverwerking, zegt wethouder Marco Verloop. Behalve de inzamelingskosten...

‘Afvalkosten drijven gemeentebelastingen op’

Huiseigenaren in Nederland betalen dit jaar in doorsnee meer aan hun gemeente. Dat komt vooral door een hogere afvalstoffenheffing. Die gaat in vrijwel alle...

Westlanders gaan mogelijk 60 tot 80 euro meer aan afvalstoffenheffing betalen

De stijgende kosten voor de gemeente hebben te maken met nieuwe contracten, een verhoging van de afvalstoffenbelasting van het Rijk en lagere inkomsten uit...

Haal meer uit de milieustraat

Waar gemeenten in hun pogingen de hoeveelheid restafval naar beneden te brengen vooral lijken te focussen op containers aan huis, moet de milieustraat niet...

Grootste stijging afvalstoffenheffing sinds 2004

Gemeenten verwachten dit jaar ruim 10,2 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 4,3 procent meer dan vorig jaar. Van de gemeentelijke heffingen...

Vragen bij Alkmaarse PvdA-fractie over stijging afvalstoffenbelasting in gemeente

Afgelopen week was uitgebreid in het nieuws dat de lokale lasten in veel Nederlandse gemeenten stijgen. De belangrijkste oorzaak daarvoor is de (landelijke) verhoging...

Hogere kosten voor verwerking huishoudelijk afval in Valkenburg

Voor het kalenderjaar 2020 zal het college van B&W een verhoging voor huishoudelijk afval doorvoeren. Dit wordt een lastenverhoging voor de burger. Oorzaak is...

Gemeentelijke lasten omhoog door hogere afvalstoffenbelasting

Huishoudens gaan dit jaar gemiddeld een stuk meer betalen aan gemeentelijke belastingen. Dat hebben onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen berekend. Huiseigenaren zijn in totaal...

Afvalinzameling fors duurder voor gemeente Heumen

Het ophalen en verwerken van afval in de gemeente Heumen wordt dit jaar een ton duurder. Geluk bij een ongeluk: de inwoners voelen dat...

Belastingvoordeel voor investeringen in circulair ondernemen

De Milieulijst 2019 zet in op ondernemers die investeren in het sluiten van grondstofkringlopen zo meldt de Nederlandse overheid. Met de nieuwe Milieulijst, die...

Naar een waterdichte buitenlandheffing

Komende jaarwisseling treedt een volwaardige buitenlandheffing in werking. Exporteurs betalen dan hetzelfde tarief als de binnenlandse afvalstoffenbelasting op storten en verbranden. De afvalsector juicht...

Afvalstoffenheffing stijgt in 2019 met 4,4%

Konden wij vorige week nog melden dat de gemiddelde afvalstoffenheffing over 2018 is gedaald met 1,1%. Nu wijzen de vooruitzichten voor 2019 op een...

Tegenvaller half miljoen voor Leiden op afvalverwerking

De gemeente Leiden is onverwacht ruim een half miljoen euro extra kwijt aan de afvalverwerking. Dat heeft het college van B en W per brief...

Afvalstoffenheffing in Putten dubbel zo duur

Inwoners van Putten gaan in 2019 meer betalen voor het ophalen van huisvuil. De afvalstoffenheffing verhoogt met 39 euro per adres, terwijl vuilniszakken voor...

Afvalstoffenbelasting verder verhoogd naar €32,12

In het belastingplan voor 2019 heeft de regering besloten om per 1 januari 2019 de afvalstoffenbelasting fors te verhogen van € 13,21 naar €31,39...

Zorgsector dupe van extra belasting op afval

Eén van de vele voorgenomen belastingmaatregelen voor 2019 is het verhogen van de afvalstoffenbelasting voor restafval. Meer specifiek gaat het hier om restafval dat...

Laatste nieuws

“Afvalgids
“Afvalgids
Afvalgids Atlas