Home Tags Afvalbelasting

Tag: Afvalbelasting

Hieronder treft u berichten over het onderwerp afvalbelasting

Afvalbelasting schiet weer omhoog, ondanks beter scheiden door machines en huishoudens

Huishoudens scheiden hun afval steeds beter, maar ze zien dat niet terug in de afvalstoffenheffing. Integendeel, die schiet net als dit jaar ook in...

CDA Woerden verwacht verandering afvalbeleid

Het CDA Woerden lijkt verandering van het gemeentelijk afvalbeleid te verwachten. Dat blijkt uit vragen die de partij aan burgemeester en wethouders stelt. De...

Leusden stuurt opnieuw foute rekeningen voor afvalbelasting

Een aantal Leusdenaren ontving vorige week onterecht een te hoge rekening voor afvalbelasting.  Anderhalf jaar geleden werden in de gemeente ook al verkeerde belastingbrieven...

Arnhemmer betaalt meer afvalbelasting vanwege ‘wens GroenLinks’

Afvalverwerking wordt duurder in Arnhem. En dat wordt doorberekend aan de burger. Veel partijen willen dat wel anders maar GroenLinks heeft die wens neergelegd...

EuPC, PlasticsEurope en PRE tegen Italiaanse plasticbelasting

Tijdens hun bijeenkomst op de K 2019 in Düsseldorf zijn de CEO's van EuPC, PlasticsEurope en PRE overeengekomen om stelling te nemen tegen de...

Dit plan moet de verhoging van de afvalbelasting in Leusden voorkomen

De Leusdense CU/SGP-fractie heeft een plan bedacht om de verhoging van de afvalbelasting volgend jaar te voorkomen. Het komt neer op het verhogen van...

Afvalbelasting Krimpen schiet omhoog

Het gescheiden inzamelen van afval in de gemeente Krimpen aan den IJssel werpt z'n vruchten af. De berg restafval slinkt, maar daar staat wel...

Goed afvalscheiden kost Leusdenaren juist méér

Meer dan 100 woedende berichten op Facebook naar aanleiding van berichten over de voorgestelde verhoging van de afvalbelasting in Leusden. Met name de reden...

Afvalbelasting Ridderkerk gaat fors stijgen

De afvalbelasting in de BAR-gemeenten wordt na de invoering van het nieuwe afvalsysteem een stuk duurderHuishoudens in onder andere Ridderkerk betalen vanaf volgend jaar...

Toch korting op afvalstoffenheffing voor bewoners ‘niet’ bestaand wooncomplex

Een deel van de Hillegersbergse Arcadia-bewoners krijgt 75 procent korting op de naheffing van 700 euro die zij plots in de bus kregen. Het...

‘Criminelen gaan opruimen drugs betalen’

Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus (CDA) wil dat in plaats van de belastingbetaler, drugscriminelen voortaan gaan opdraaien voor de kosten die worden...

Naheffing voor variabel deel afvalstoffenheffing in Meierijstad

In februari 2019 hebben alle huishoudens in Meierijstad een aanslagbiljet gemeentebelastingen 2019 ontvangen. Naast de onroerende zaakbelasting is toen ook het vastrecht 2019 van...

Importheffing op buitenlands afval niet invoeren

Belastingheffing op de invoer van buitenlands afval werkt averechts. In plaats van een CO2-reductie, zorgt de maatregel juist voor meer uitstoot. Deze maatregel om...

Cyclus Jaarverslag 2018: Samen in transitie

Op www.cyclusnv.nl presenteert Cyclus de feiten, cijfers en prestaties over 2018. De markt verandert enorm en in razend tempo. De klanten maken elk op...

Vakbeurs Recycling maakt thema’s voor 10e editie bekend

De boodschap is duidelijk: Het recyclingpercentage in Nederland moet omhoog. De verhoging van de afvalstoffenbelasting, de last op dwangsom voor 2.100 meer glasbakken en ambitieuze...

Afvalstoffenheffing in Schagen volgend jaar weer hoger

De afvalstoffenheffing in Schagen gaat volgend jaar flink omhoog. Dit komt doordat de afvalstoffenbelasting op restafval door het Rijk hoger is uitgevallen, meldt de...

Mogelijk extra belasting om tekort afvalscheiding Zoeterwoude te dekken

Het leek zo mooi voor inwoners van Zoeterwoude: geld besparen door afval te scheiden. Maar ze hebben de hoeveelheid restafval - waarvoor in tegenstelling...

LTO Noord en WUR: geen negatieve invloed REC op gewassen in de omgeving

De rookgassen uit Reststoffenenergiecentrale (REC) van Omrin in Harlingen hebben geen negatieve invloed op de agrarische productie in de buurt. Uit het monitoringsonderzoek over het...

IT staat te popelen om verspilde resources te kunnen hergebruiken

In plaats van bijvoorbeeld belastingen te heffen op verpakkingen - die vervolgens doodleuk worden doorberekend aan consumenten, waarna er weinig daadwerkelijk verandert - kunnen...

Stibat zamelt ruim 7 procent meer batterijen in voor recycling

In 2018 steeg het aantal ingezamelde batterijen van Stibat naar 4,31 miljoen kilogram batterijen. Dat is een stijging van ruim 7 procent in vergelijking...

Zeer goed resultaat Twence in 2018

In de aandeelhoudersvergadering van 25 april 2019 is het financieel jaarverslag Twence HoldingB.V. vastgesteld. Twence heeft over 2018 een positief netto resultaat (na belastingen)...

Stijgende verwerkingskosten en belasting drijven afvalstoffenheffing omhoog

Het Dagelijks Bestuur van Avri heeft vorige week de begroting voor 2020 voorgelegd aan de gemeenteraden van de acht deelnemende gemeenten. Voor komend jaar...

Attero heeft klacht bij Europese Commissie tegen Cure voorbereid

Cure is voornemens om zonder openbare aanbesteding een afvalverwerkingscontract met een waarde van (ten minste) EUR 320 miljoen te gunnen aan een Joint Venture...

Kosten van afvalverwerking in Veenendaal lopen op

De kosten van de afvalverwerking lopen op. Alles wordt duurder en dat geldt ook voor de afvalverwerking, zegt wethouder Marco Verloop. Behalve de inzamelingskosten...

‘Afvalkosten drijven gemeentebelastingen op’

Huiseigenaren in Nederland betalen dit jaar in doorsnee meer aan hun gemeente. Dat komt vooral door een hogere afvalstoffenheffing. Die gaat in vrijwel alle...

Westlanders gaan mogelijk 60 tot 80 euro meer aan afvalstoffenheffing betalen

De stijgende kosten voor de gemeente hebben te maken met nieuwe contracten, een verhoging van de afvalstoffenbelasting van het Rijk en lagere inkomsten uit...

Haal meer uit de milieustraat

Waar gemeenten in hun pogingen de hoeveelheid restafval naar beneden te brengen vooral lijken te focussen op containers aan huis, moet de milieustraat niet...

Grootste stijging afvalstoffenheffing sinds 2004

Gemeenten verwachten dit jaar ruim 10,2 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 4,3 procent meer dan vorig jaar. Van de gemeentelijke heffingen...

Vragen bij Alkmaarse PvdA-fractie over stijging afvalstoffenbelasting in gemeente

Afgelopen week was uitgebreid in het nieuws dat de lokale lasten in veel Nederlandse gemeenten stijgen. De belangrijkste oorzaak daarvoor is de (landelijke) verhoging...

Hogere kosten voor verwerking huishoudelijk afval in Valkenburg

Voor het kalenderjaar 2020 zal het college van B&W een verhoging voor huishoudelijk afval doorvoeren. Dit wordt een lastenverhoging voor de burger. Oorzaak is...

Ander nieuws