Renewi meldt sterke MVO -prestatie en ambitieuze plannen voor het komende jaar

Renewi heeft haar eerste Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ( MVO ) Verslag gepubliceerd, waarin de onderneming haar sterke prestaties en ambitieuze plannen voor het komende jaar beschrijft.

Van de 15 miljoen ton afval die Renewi in 2016/2017 heeft verwerkt, werd 90% gerecycled of teruggewonnen voor gebruik in nieuwe producten of de productie van energie. De onderneming voorkwam de uitstoot van meer dan drie miljoen ton CO2 en produceerde meer dan 172 miljard watt/uur groene elektriciteit – genoeg om 40.000 woningen te voorzien.

Renewi heeft met een verbetering van het ongevallenpercentage met 5% ook goed gepresteerd ten opzichte van haar veiligheidsdoelstellingen. Met effectieve plannen slaagde de onderneming er tevens in om het percentage ‘bijna’-ongevallen met 26% te verbeteren.

De onderneming breidt haar MVO -activiteiten verder uit met doelen om tegen 2020 te werken naar een recycling- en hergebruikpercentage van 95%, een afname van de CO2 met 10% en een toename van de groene elektriciteitsproductie met 60%. De onderneming wil daarnaast het ongevallenpercentage met nog eens 25% verlagen.

Peter Dilnot, Chief Executive Officer van Renewi:
“Ik ben erg blij met de positieve MVO -vooruitgang die we bij Shanks en Van Gansewinkel hebben gerealiseerd. Nu we één onderneming vormen, zullen wij gebruik kunnen maken van de best practices van beide voormalige ondernemingen om een MVO -prestatie te realiseren die beter is dan de som van de delen. Wij hebben onszelf ambitieuze en verreikende doelen gesteld en ik heb er alle vertrouwen in dat wij die doelen zullen kunnen realiseren door nieuw leven te blijven geven aan gebruikte materialen en door onze belangrijke rol in de circulaire economie te blijven spelen.”

Het MVO-rapport van Renewi kan worden gedownload van de website van de onderneming: www.renewi.com