Akkoord AEB en BAM BANZO over Scheidingsinstallatie

AEB Amsterdam en bouwcombinatie BAM/Banzo hebben in goed overleg hun geschil bijgelegd over de nascheidingsinstallatie (NSI) op het terrein van AEB.

AEB Amsterdam betaalt een bedrag van 2,3 miljoen euro aan BAM/Banzo voor de definitieve oplevering en het onderhoud van de installatie. Beide partijen beschouwen hun wederzijdse contractuele verplichtingen daarmee als volledig nagekomen.

Met de overeenkomst worden de lopende juridische procedures gestaakt. Ook de wederzijdse beslagleggingen vervallen. De over en weer afgegeven bankgaranties worden geretourneerd.

Voor AEB Amsterdam is het positief dat het bedrijf de inspanningen nu volledig kan concentreren op het optimaliseren van de installatie. Voor BAM/Banzo is het positief dat het bedrijf dit dossier definitief kan afsluiten en zich kan richten op toekomstige projecten.

Beide partijen zijn tevreden over de uitkomst