Renewi – Trading update over het eerste halfjaar

Vooruitlopend op de tussentijdse resultaten, die op 10 november 2020 worden gepubliceerd, maakt Renewi plc (LSE: RWI), het toonaangevende internationale waste-to-product bedrijf, zijn trading update over de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2020 bekend.

Belangrijkste punten

  • Totale handel in het eerste halfjaar lag hoger dan de bijgestelde verwachtingen van de raad van bestuur in verband met het Coronavirus
  • Goed herstel van de Commercial volumes in het tweede kwartaal: Nederland draait nu op 96% en België op 90% ten opzichte van het afgelopen jaar
  • € 10 miljoen aan kostenbesparingen gerealiseerd in het eerste halfjaar, op koers om boven de verwachte € 15 miljoen voor het hele jaar uit te komen
  • Sterke kasresultaten, met een kasinstroom van € 63 miljoen tot eind augustus en een hefboomratio die naar verwachting onder 2,9x blijft tot 30 september, grotendeels in lijn met de niveaus van voor het Coronavirus en ruim onder het bijgestelde convenant van 5,5x
  • Liquiditeit blijft sterk met meer dan € 300 miljoen
  • Herstel van ATM op koers met de installatie van nieuwe silo’s om het nieuwe fillerproduct in op te slaan
  • Renewi 2.0-programma op koers met besparingen die iets hoger liggen dan gepland
  • Goede vooruitgang in de innovatiepijplijn, vooral in verband met bio-LNG, bouwmaterialen en RetourMatras
  • Langetermijnfactoren voor aanhoudende winstgroei in de toekomst blijven sterk

Handel en kasgeld hoger dan de bijgestelde verwachtingen in verband met het Coronavirus
Met hoger dan verwachte volumes en effectieve kostenmaatregelen presteerde Renewi boven de, aan de Coronacrisis aangepaste, verwachtingen in het eerste halfjaar.

De volumes van de Commercial Waste divisie herstelde zich goed in het tweede kwartaal en Renewi behield zijn volledige operationele capaciteit, met slechts enkele medewerkers in België die met verlof waren. In Nederland herstelden de volumes zich van 94% ten opzichte van het voorgaande jaar in het eerste kwartaal tot een verwachte 96% in het tweede kwartaal. De sterke bouw- en sloopactiviteit compenseerde de inzameling van commerciële rolcontainers, vooral in sectoren die door het Coronavirus zijn getroffen, zoals de horeca. In België herstelden de volumes zich van 76% ten opzichte van het voorgaande jaar in het eerste kwartaal tot een verwachte 90% in het tweede kwartaal.  Een ongunstige productmix en minder efficiënte inzamelingsroutes werden gedeeltelijk gecompenseerd door ingrijpende kostenmaatregelen. Zoals verwacht waren daarnaast de recyclaatprijzen aanzienlijk lager in vergelijking met het voorgaande jaar.

De divisie Mineralz & Water presteerde volgens verwachting. De binnenkomende volumes waren lager, omdat het Coronavirus en de lagere olieprijs voor minder slib en verontreinigd water van stilgelegde bedrijven in Rotterdam zorgden. De divisie Specialities herstelde zich goed in het tweede kwartaal, met sterk aantrekkende volumes bij Coolrec.

Met genomen kostenmaatregelen in de groep werd € 10 miljoen aan besparingen in het eerste halfjaar gerealiseerd, op koers om boven ons eerder aangekondigde streefcijfer voor het jaar van € 15 miljoen uit te komen.  Het gaat onder andere om kortdurende salarisverlagingen voor leden van de raad van bestuur en het uitvoerend comité, minder overuren, minder gebruik van tijdelijk personeel en externe dienstverleners, en lagere vrije bestedingen.

De kasresultaten waren ook beter dan verwacht. De netto schuld (exclusief leaseverplichtingen volgens IFRS 16) per eind augustus bedroeg € 407 miljoen, een vermindering van € 50 miljoen sinds 31 maart 2020. De hefboomratio blijft naar verwachting onder 2,9x per 30 september 2020, met een aanzienlijke ruimte ten opzichte van het bijgestelde convenant van 5,5x. De gemiddelde betalingstermijn bleef onveranderd ten opzichte van het voorgaande jaar en het aantal onvermogen klanten bleef tot dusver gering.

De uitzonderlijke lasten zijn naar verwachting in lijn met de eerder aangekondigde kosten van het Renewi 2.0-programma. Daar wordt een bedrag van € 6 miljoen (€ 3 miljoen non-cash) aan toegevoegd in verband met de buitengebruikstelling van twee overtollige productielijnen in Gent en Houthalen (België).

Goede vooruitgang met strategische initiatieven gericht op waardecreatie.
Bij de presentatie van zijn jaarresultaten in juni 2020 schetste Renewi zijn nieuwe strategie, met drie belangrijke initiatieven om maximaal € 60 miljoen aan extra winst te genereren in de komende drie tot vijf jaar.

Het herstel van ATM is goed gevorderd in het eerste halfjaar van 2020. In mei werd een eerste zending van thermisch gereinigde grond (TGG) voltooid. De gesprekken met de bevoegde autoriteiten over verdere locaties van 1 miljoen ton bevinden zich in de eindfase en naar verwachting komen deze in het tweede halfjaar beschikbaar. Er worden nieuwe silo’s voor filler alsook andere opslaginstallaties geplaatst om gereinigde grond in bouwmaterialen zoals zand, grind en filler te kunnen scheiden. Deze worden in het vierde kwartaal in bedrijf gesteld. Het orderboek voor verontreinigde grond raakt geleidelijk gevuld, al kunnen projecten vertraging oplopen als gevolg van het Coronavirus.

Ons Renewi 2.0-programma heeft ook positieve vooruitgang geboekt gedurende het eerste halfjaar. Besparingen lopen iets voor op plan, hoewel sommige elementen van het programma worden vertraagd door het Coronavirus. Naar verwachting worden de eerste modules van twee projecten, namelijk de MyRenewi-interface voor klanten en het digitale procure-to-pay systeem, in het tweede halfjaar operationeel.

Er zijn ook goede vorderingen gemaakt in de innovatiepijplijn, die gericht is op de realisatie van hoogwaardige secundaire materialen voor de groeiende circulaire economie. Naast de vooruitgang bij ATM gericht op de secundaire bouwmaterialen is er een overeenkomst gesloten met Shell en Nordsol voor de bouw van een productie-eenheid voor bio-LNG op een Renewi locatie. De vooruitgang van andere projecten in de portfolio worden samen met de tussentijdse resultaten gepresenteerd.

Vooruitzichten
De raad van bestuur blijft voorzichtig over de macro-economische vooruitzichten, waaronder een mogelijke toekomstige vertraging in de Nederlandse bouwmarkt in een later stadium en mogelijke verdere maatregelen om het Coronavirus te beteugelen. Echter gezien de veerkrachtige handel van de groep in het eerste halfjaar, dat een periode van omvangrijke lockdownmaatregelen in het eerste kwartaal omvatte, verwacht de raad van bestuur een resultaat voor het jaar eindigend op 31 maart 2021 dat aanmerkelijk hoger ligt dan zijn eerder bijgestelde verwachtingen in verband met het Coronavirus.

Hoewel ons resultaat op langere termijn wordt beïnvloed door de snelheid en omvang van het economische herstel, zijn de afvalvolumes vanouds bestand tegen cyclische schommelingen, terwijl de overgang naar meer recycling ons bedrijfsmodel blijft ondersteunen. De duurzaamheidsagenda en het potentiële ‘groene herstel’ met steun van de EU en nationale regeringen bieden naar verwachting aantrekkelijke kansen voor Renewi om afval in een groter aantal hoogwaardige secundaire materialen om te zetten. Wij blijven overtuigd dat onze drie strategische groei-initiatieven – winstherstel bij ATM, het Renewi 2.0-programma en onze innovatiepijplijn – voor een aanzienlijke extra winst zullen zorgen in de komende drie jaar en daarna.