Afvalreisje voor Haren na verdwijnen van geliefde afvalsysteem: ‘Nee, dit is geen PR-reisje’

Vanaf dit jaar moeten de inwoners van de voormalige gemeente Haren een vast bedrag betalen voor hun afval. Eerder konden ze door hun afval te scheiden de rekening lager houden, ook wel Diftar genoemd. De vervuiler betaalt dus niet langer de hoogste lasten en dat zorgde voor gefronste wenkbrauwen. Om te laten zien dat het echt wel goed komt met het afval organiseerde de gemeente Groningen een heus reisje….lees verder

Bron: RTV Noord


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van gelinkte c.q. gekoppelde sites hebben wij geen enkele invloed. Derhalve distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijke van de volledige inhoud van alle gelinkte of gekoppelde sites, ook indien de link vanaf onze website tot stand is gekomen. Voor een illegale, gebrekkige of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of niet gebruiken van op die manier aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk.