Saver ontvangt certificaat van Weeelabex

Onlangs ontving Saver vanuit WEEELABEX het Certificate of Conformity. Met dit certificaat, dat 3 jaar geldig is, voldoet Saver aan de kwaliteitsstandaard voor de bewerking van ‘e-waste’. WEEELABEX, voluit Waste Electric and Electronic Equipment LABel of Excellence, is een initiatief van Europese inzamelsystemen waaronder Wecycle. Het geeft uniforme regels voor inzameling, opslag, transport, verwerking, recycling en hergebruik van e-waste, voorziet in controle op de naleving door onafhankelijke auditors en schrijft rapportages voor van verwerkte volumes en bereikte recyclingresultaten.

Bij Saver in Roosendaal bevindt zich sinds 2010 het sorteercentrum voor wit- en bruingoed. Hier worden afgedankte elektrische apparaten ingezameld en gesorteerd voor Wecycle. Zij zorgen in opdracht van producenten en importeurs voor een verantwoorde inzameling van e-waste. De elektrische apparaten die afgedankt worden zijn niet alleen afkomstig uit de Savergemeenten (gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht ), maar ook uit Zuid-Holland, Zeeland en de rest van West-Brabant.

In 2014 is er meer dan 8.800.000 kilo aan elektrische apparaten gesorteerd. Van deze kilo’s materiaal is ca. 85% hergebruikt. In totaal komt de nuttige toepassing uit op 97%. Van de 3% die overblijft, wordt 2 procent verbrand met geen of een lage energieterugwinning en wordt 1% gestort. Door de optimale recycling van elektrische apparaten en de vernietiging van CFK’s uit koel- en vriesapparaten, wordt de uitstoot van CO₂ vermeden. Dit draagt bij aan de terugdringing van het broeikaseffect.