Renewi: Jaarcijfers – Zeer sterke prestatie in FY22

Zeer sterke prestaties in FY22 en vooruitzichten voor FY23 beter dan eerdere management verwachtingen

Renewi plc (LSE: RWI), het toonaangevende Europese waste-to-productbedrijf, maakt zijn resultaten bekend voor het boekjaar dat op 31 maart 2022 werd afgesloten.

Financiële kerncijfers

 • De omzet steeg met 10% tot € 1.869 mln
 • De onderliggende EBIT* steeg 83% tot 133,6 miljoen euro, waarbij het netto-effect van klantprijzen, recyclageprijzen en kosteninflatie een voordeel van 45m euro op jaarbasis opleverde
 • De Commerciële divisie verhoogde de onderliggende EBIT1-marges met 380bps tot 10,0%, waarbij het rendement op bedrijfsmiddelen steeg tot 31,6%
 • De onderliggende EBIT is 77% hoger dan in de referentieperiode FY20, het voorgaande coronajaar
 • De onderliggende EPS steeg met 118% tot 98 cent, standaard EPS per aandeel steeg van 7 cent tot 93 cent
 • Statutaire winst van € 75,4m (FY21: €5,5mln**)
 • Nettokernschuld*** teruggebracht tot €303 mln (FY21: €344 mln) en de netto schuld aan EBITDA daalde tot 1,4x van 2,2x

Strategische en operationele hoogtepunten

 • De eindmarkten van de Groep blijven groeien, gestimuleerd door positieve wetswijzigingen die recycling als ook de toegenomen vraag naar secundaire materialen van hoge kwaliteit bevorderen
 • De Commerciële activiteiten hebben zeer sterk gepresteerd, door de sluitingen van Covid en de inflatiedruk te managen met een voortdurende strikte controle op de kosten
 • Goede vooruitgang geboekt op onze belangrijkste strategische initiatieven om €60 miljoen extra EBIT te realiseren in FY26, waarvan €10m in FY22:
 1. Meer dan € 100 m aan kapitaalinvesteringen gedaan om de recyclingcapaciteit van de Groep te vergroten tegen aantrekkelijke rendementen
 2. Het herstel van Mineralz & Water ligt op schema en in de komende 3 jaar zullen verdere verbeteringen volgen
 3. Het Renewi 2.0-programma ligt op schema om volgend jaar te worden afgesloten en vanaf FY24 de volledige baten op te leveren
 • 8,4 miljoen ton materialen hergebruikt, 5% meer dan vorig jaar, met een recyclingpercentage van meer dan 67%, plus 1,4 procentpunt
 • Hoewel de prijzen van gerecyclede grondstoffen in boekjaar 23 naar verwachting zullen dalen, verwachten wij dat deze zich op de middellange termijn zullen stabiliseren boven het niveau van vóór Covid, als gevolg van de structurele groei van de circulaire economie
 • Voorwaardelijke overeenkomst voor de overname van “Paro”, een in Amsterdam gevestigd commercieel afval- en recyclingbedrijf, voor een ondernemingswaarde van €67 miljoen, vandaag afzonderlijk aangekondigd
 • De Raad van Bestuur verwacht dat de resultaten van de Groep in boekjaar 23 beter zullen zijn in vergelijking tot eerdere verwachtingen

* De definitie en de reden voor het gebruik van niet IFRS-maatstaven zijn uiteengezet in toelichting.

** De statutaire winst voor maart 2021 is aangepast om een aanpassing in het voorgaande jaar te weerspiegelen – uiteengezet in toelichting.

***De nettokernschuld, die wordt gebruikt om de schuldgraad bij banken te berekenen, is exclusief de impact van leaseverplichtingen volgens IFRS 16 en de nettoschuld in het kader van de PPP-contracten in het VK.

Otto de Bont, Chief Executive Officer:
“Renewi heeft dit jaar een recordprestatie geleverd, met opbrengsten, winst en rendement die allemaal aanzienlijk hoger waren dan het afgelopen jaar. Dit is te danken aan de enorme inzet van onze medewerkers, die onze klanten onder moeilijke omstandigheden van dienst zijn gebleven. Onze eindmarkten zijn blijven groeien, met klimaat gedreven wetgeving en bedrijfsstrategieën die meer recycling en vraag naar secundaire materialen van hoge kwaliteit ondersteunen, wat op zijn beurt een aanhoudende stijging van de recyclaatprijzen stimuleert. Onze Commerciële divisie, die meer dan 70% van de inkomsten van de Groep vertegenwoordigt, is er dan ook in geslaagd haar weg naar marges met dubbele cijfers te versnellen, ondersteund door een strikte kostenbeheersing met gepaste prijsverhogingen die de bredere inflatiedruk weerspiegelen.

We hebben goede vooruitgang geboekt met onze belangrijkste strategische initiatieven en hebben meer dan € 100 miljoen kapitaal geïnvesteerd in onze innovatieportefeuille. We blijven op koers om de volledige €60 miljoen EBIT te realiseren die we voor FY26 hebben beoogd, verdeeld over onze drie initiatieven: onze innovatiepijplijn, het winstherstel bij Mineralz & Water en het Renewi 2.0 programma.

Er is geen twijfel dat de overgang naar circulaire economieën in onze eindmarkten de vraag naar recycling en secundaire materialen van hogere kwaliteit zal blijven doen toenemen, wat ons bedrijfsmodel op korte en lange termijn blijft ondersteunen. De duurzaamheidsagenda die door de EU en nationale overheden wordt nagestreefd, zal Renewi ook steeds meer kansen bieden om afval om te zetten in een breder scala aan hoogwaardige secundaire materialen.

Vooruitkijkend verwacht de Raad van Bestuur nu dat de prestaties van de Groep in FY23 hoger zullen zijn dan de eerdere verwachtingen, hoewel de prijzen voor recyclaat naar verwachting sterk maar gematigd zullen blijven in FY23.”

Resultaten

1) De definitie en de reden voor het gebruik van niet IFRS-maatstaven zijn uiteengezet in toelichting.
#) Bepaalde waarden voor maart 2021 zijn aangepast om aanpassingen in het voorgaande jaar te weerspiegelen, zoals vermeld in toelichting.
*)De nettokernschuld, die wordt gebruikt om de schuldgraad bij banken te berekenen, is exclusief de impact van leaseverplichtingen volgens IFRS 16 en de nettoschuld in het kader van de PPP-contracten in het VK.