Aanbesteding: Levering minicontainers

Aanbestedende dienst: Regio Gooi en Vechtstreek
Omschrijving: Levering van minicontainers voor gescheiden afvalinzameling binnen de regio Gooi en Vechtstreek….lees verder

Bron: TenderNed


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.