Home Onderwerpen Aanbesteding

Onderwerp: Aanbesteding

Hieronder treft u berichten over het onderwerp aanbesteding

Aanbesteding: Het verwerken van matrassen

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf Aanbestedende dienst/instantie: Avri Omschrijving: Matrassen circa 300 ton per jaar Contractant/concessiehouder: Matras Recycling Europe....lees verder Bron: tenderned.nl

Aanbesteding: Inzamelen, verwerken en beheren van afval

Rectificatie / Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie Aanbestedende dienst/instantie: Centraal Bureau Stichting OZHW Omschrijving: Het inzamelen, verwerken en beheren van alle voorkomende afvalstromen en het voorzien in...

Aanbesteding: Verhuur, beheer en exploitatie milieustraat en transport en verwerking afvalstromen

Rectificatie / Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie Aanbestedende dienst/instantie: Gemeente Geertruidenberg Omschrijving: De gemeente Geertruidenberg heeft het voornemen alle werkzaamheden voor de gemeentelijke Milieustraat aan te besteden. Deze...

Aanbesteding: Aftransporteren, acceptatie en verwerking C-hout

Aankondiging van een gegunde opdracht: De opdracht/het perceel wordt niet gegund. Aanbestedende dienst: Rd4 Omschrijving:  Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor het aftransporteren, de acceptatie en verwerking...

Aanbesteding: Afvalstromen groen en grijs gemeente Zutphen

Aanbestedende dienst: Gemeente Zutphen Omschrijving: De gemeente Zutphen wil een overeenkomst sluiten voor 3 jaren met de optie tot jaarlijkse verlenging met een leverancier voor afvalstromen...

Aanbesteding: Inzamelen huishoudelijk afval gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

Aankondiging van een gegunde opdracht Naam en adres van de contractant: Renewi Overheidsdiensten B.V. Omschrijving: Het inzamelen van huishoudelijk afval in gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. Naast...

Aanbesteding: Verwerking van de rijksbrede Restafvalstroom

De Rijksoverheid gaat haar afvalstromen rechtstreeks aanbesteden in de markt. De aanbesteding Restafval is gepubliceerd: Aanbestedende dienst: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit De Aanbestedende dienst gaat uit...

Aanbesteding: Transporteren en verwerken bouw- en sloopafval (BSA) Milieustraten

Aanbestedende dienst: Dar NV Omschrijving: Offerteaanvraag Aanbesteding middels een Europese openbare procedure voor het transporten (optioneel) en verwerken van bouw- en sloopafval (BSA) vrijgekomen uit de huishoudens...

Aanbesteding: Levering PD- en textielzakken

Aanbestedende dienst: Gemeente Westerkwartier Omschrijving: Levering van circa 2.6 milj. stuks gerecyclede kunststof PD- en textielzakken per jaar. De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst....lees verder Bron:...

Aanbesteding: Leveren, plaatsen en onderhouden containers gemeente Hellevoetsluis

Rectificatie Aanbestedende dienst: Gemeente Hellevoetsluis Omschrijving: De gemeente Hellevoetsluis is voornemens een (raam)overeenkomst af te sluiten voor het leveren, plaatsen, vervangen en onderhouden van diverse afval inzamelcontainers (ondergrondse...

Aanbesteding: Inzamelen, verwerken en beheren van afval

Aanbestedende dienst: Centraal Bureau Stichting OZHW Omschrijving: Het inzamelen, verwerken en beheren van alle voorkomende afvalstromen en het voorzien in de nodige opslagmiddelen, zoals containers. OZHW wil...

Aanbesteding: Levering van inzamelmiddelen

Aanbestedende dienst: Gemeente Maastricht en Reinigingsdiensten Rd4 Omschrijving: De opdracht die wordt aanbesteed betreft de Europese aanbesteding voor de levering van inzamelmiddelen (minicontainers + afvalemmers + vierwiel...

Aanbesteding: Inzameling, op-, overslag en bewerking van OPK

Vooraankondiging Aanbestedende dienst: Blink GRR Omschrijving: Inzameling, op-, overslag en bewerking van (oud) papier en karton (hierna: OPK). Het betreft in de basis inzameling van OPK in (een...

Aanbesteding: Trommelwagen met wasinstallatie

Aanbestedende dienst: Gemeente Terneuzen Categorie: Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval Omschrijving: Een trommelwagen met wasinstallatie....lees verder Bron: tenderned.nl

Aanbesteding: Afval-dienstverlening

Aanbestedende dienst: STC-Group Omschrijving: Aanbestedende dienst wil middels deze aanbesteding een overeenkomst sluiten ten behoeven van de dienstverlening op het vlak van de afvalinzameling. Vanaf de start...

Aanbesteding: Verwerking van GFT-afval

Aanbestedende dienst: RAD HW B.V. Omschrijving: Het te behandelen afval betreft groente-, fruit- en tuinafval (hierna: GFT), dat is ingezameld door (of namens) de opdrachtgever in de...

Aanbesteding: Verwerken Oud Papier en Karton (OPK) en Glas

Aanbestedende dienst: Servicepunt71 Omschrijving: De dienst betreft het inzamelen en verwerken van oud papier & karton (OPK) en verpakkingsglas voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude....lees...

Aanbesteding: Vervangen minicontainers

Aanbestedende dienst: De Meerlanden Afval & Milieu B.V. Omschrijving: De opdracht omvat de inname en uitgifte van minicontainers in het kader van een aantal VANG-projecten in...

Aanbesteding: Afvalinzameling en milieubeheer

Aanbestedende dienst/instantie: Gemeente Etten-Leur en Gemeente Breda Omschrijving: Inzameling huishoudelijke afvalstoffen ex artikel 10.21 Wet milieubeheer in de gemeente Etten-Leur en het handhaven van en toezien op...

Aanbesteding: Inzameling huishoudelijke afvalstoffen

Aanbestedende dienst/instantie: Gemeente Etten-Leur Omschrijving: Inzameling huishoudelijke afvalstoffen ex artikel 10.21 Wet milieubeheer in de gemeente Etten-Leur gedurende het eerste halfjaar van het kalenderjaar 2021. Ingaande 1...

Aanbesteding: Inzameling, transport en verwerking glas

Aanbestedende dienst/instantie: Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie. Omschrijving: Het ledigen, transporteren en verwerken van (huishoudelijk)...

Aanbesteding: Inzameling van Huishoudelijk Textiel

Rectificatie:  Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie Aanbestedende dienst/instantie: Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau Omschrijving: Inzameling van Huishoudelijk Textiel....lees verder Bron: tenderned.nl

Aanbesteding: Ophalen en verwerken van groenafval voor de EMCO-Groep

Aanbestedende dienst: EMCO-Groep Omschrijving: Van de gemeente Emmen heeft EMCO de opdracht gekregen om per 1 januari 2020 het groenonderhoud voor de komende vijf jaar uit...

Aanbesteding: Afvalinzameling en verwerking

Aanbestedende dienst: Alliantie Voortgezet Onderwijs Omschrijving: Aanbesteding Afval van de twee scholen organisaties, nl: De Alliantie Voortgezet onderwijs met 7 scholen verspreid over 13 locaties in Nijmegen...

Aanbesteding: Transport en verwerking reststoffen

Aanbestedende dienst: Waterschap Rijn en IJssel Omschrijving: Middels deze openbare Europese aanbestedingsprocedure, beoogt Aanbestedende dienst om voor 'het transport en de verwerking van reststoffen' te komen tot het verstrekken...

Gunning aanbesteding: Inzameling, transport en verwerking van glas, oud papier en karton

Aanbestedende dienst: Gemeente Zoetermee Omschrijving: Het onderwerp van de aanbesteding bestaat uit het inzamelen, het transport en het verwerken van in gemeente Zoetermeer van huishoudens vrijkomend glas...

Gunning aanbesteding: Inzamelen, transporteren en verwerken van gemengd tuingroen

Aanbestedende dienst: Gemeente Leusden Omschrijving: De opdracht omvat het dagelijks, afhankelijk van het aanbod, inzamelen en verwerken van gemengd tuingroen uit 39 tuingroendepots inclusief de container...

Beelen wint aanbesteding en tekent raamovereenkomst van het Waste Savings-Collectief

Anderhalve week geleden tekende Floris Gloudemans, Commercieel Manager Beelen.nl, de raamovereenkomst van het Waste Savings-Collectief; een collectief afvalcontract met een selectie bedrijven van de...

Aanbesteding: Verwerken Groente, Fruit en Tuinafval (GFT) Cyclus NV

Rectificatie: Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie Aanbestedende dienst/instantie: Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA Omschrijving: Aanbesteding met een Europese openbare procedure voor het verwerken en optioneel  transporteren van Groente,...

Aanbesteding: “Inzameling van huishoudelijke afvalstromen”

Aanbestedende dienst: ABG-organisatie Omschrijving: Deze aanbesteding omvat de opdracht tot inzameling van restafval, groente-, fruit en tuinafval (hierna: GFT-afval), en plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drank- en...

Laatste nieuws

“Recycling
“Recycling
Recycling Vakbeurs
“Recycling