Vanaf vandaag versterkt Helene van Zutphen Stichting Afvalfonds Verpakkingen als Directeur Innovatie en Informatie. Deze afdeling heeft tot doel om vanuit de producentenverantwoordelijkheid met innovatieve projecten de recycling van verpakkingen een impuls te geven en vernieuwing te stimuleren. Juridische zaken, communicatie en HRM vallen daarom ook onder de afdeling Innovatie en Informatie. De afdeling draagt zo bij aan de ketenverantwoordelijkheid die het Afvalfonds Verpakkingen heeft. En daarmee aan een circulaire economie waarbij verpakkingsmateriaal een grondstof is én blijft.

“We doen het goed: 82% van alle gebruikte verpakkingen in Nederland wordt gerecycled,” aldus Helene van Zutphen. “Om tot de koplopers te blijven behoren, is innovatie onmisbaar. In de keten van recycling speelt iedere schakel een belangrijke rol. Van het verpakkingsontwerp tot inzameling in gemeenten en van sortering tot recycling naar een nieuw product. Op alle onderdelen is innovatie van groot belang.”

“Aan mij een mooie taak om onze regierol binnen de keten van inzameling tot en met recycling verder invulling te geven. Met een innovatieprogramma waarmee we innovaties in de recyclingketen stimuleren. Wij werken bijvoorbeeld met projecten aan de recycling van folies, drankenkartons en PET-trays.”, aldus Van Zutphen.

Hester Klein Lankhorst, Algemeen Directeur Afvalfonds Verpakkingen: “Ik ben heel blij dat Helene na 10 jaar directeurschap van Nederland Schoon de overstap maakt naar het Afvalfonds. In deze 10 jaar heeft Helene Nederland Schoon goed op de kaart gezet. Er is steeds meer aandacht voor verpakkingen waardoor deze duurzamer én beter recyclebaar gaan worden. Toch is er nog een wereld te winnen. De percentages recycling moeten omhoog. Afvalfonds Verpakkingen heeft een leidende rol en werkt vanuit een nauwe samenwerking in de keten om zo steeds meer verpakkingen te recyclen. Ons gezamenlijk doel? Verpakkingen omzetten naar grondstoffen die we opnieuw kunnen gebruiken. Daarin vindt veel innovatie plaats, vanaf het ontwerp van de verpakking tot de toepassing na gebruik. De glasscherven, de pulp van papier en karton, blikmateriaal en plastic korrels allemaal weer als input voor een nieuwe gebruikscyclus, dat is ons doel. Als Directeur Innovatie en Informatie speelt Helene daar een belangrijke rol in”.

Over Afvalfonds Verpakkingen
Het Afvalfonds Verpakkingen is namens de bedrijven die verpakte producten op de markt brengen verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van die verpakkingen. De bedrijven financieren dit systeem gezamenlijk door een bijdrage per verpakking af te dragen aan het Afvalfonds Verpakkingen. Per 1 januari 2023 komt hier ook het verpakkingsafval bij dat lijkt op huishoudelijk afval en vrijkomt in o.a. scholen, kantoren en winkels. Zo zorgt het Afvalfonds Verpakkingen er samen met bedrijven voor dat nog meer afval een tweede leven krijgt als grondstof voor nieuwe producten of verpakkingen. Ga voor meer informatie over het Afvalfonds Verpakkingen naar: www.afvalfondsverpakkingen.nl