Aanbesteding: Inzameling huishoudelijke afvalstoffen

Aanbestedende dienst/instantie: Gemeente Etten-Leur

Omschrijving: Inzameling huishoudelijke afvalstoffen ex artikel 10.21 Wet milieubeheer in de gemeente Etten-Leur gedurende het eerste halfjaar van het kalenderjaar 2021. Ingaande 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) De totale waarde is afhankelijk van de hoeveelheden die in het eerste halfjaar van 2021 worden ingezameld. De hoeveelheden worden afgerekend op basis van eenheidsprijzen. Op basis van de huidige inzichten zal de totale waarde vermoedelijk liggen rond € 750.000….lees verder

 


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.