Hoe zamelen smart cities afval duurzaam in?

Tot 2050 verdubbelt het aantal mensen dat in steden woont. Dat heeft de Europese Commissie becijferd. De schattingen zijn dat, als gevolg hiervan de komende tien jaar wereldwijd de hoeveelheid afval verdubbeld. Deze alsmaar aandikkende afvalstroom vraagt om een duurzame afvalinzameling en -verwerking. Om bij een groeiende bevolking leefbare steden te houden, moeten gemeenten en afvalinzamelaars daarom een duurzame omgeving en infrastructuur creëren….lees verder