Zonnepark op stortlocatie Afvalzorg Wieringermeer

Dit jaar bouwt Energiezorg, een samenwerking tussen Afvalzorg en HVC, een zonnepark van 35.000 m2 op de voormalige afvalstortlocatie Wieringermeer van Afvalzorg in Middenmeer. Op het terrein komen ruim 10.000 zonnepanelen. Deze wekken samen meer dan 3 miljoen kWh per jaar aan elektriciteit op, goed voor het jaarlijkse gebruik van 1.000 huishoudens. Het zonnepark komt op het oostelijk deel van de voormalige stortlocatie. Zo krijgt de locatie een duurzaam tweede leven.

Het is de eerste stap naar een grootschalig zonnepark. Wanneer er meer terreindelen beschikbaar komen, wordt het zonnepark de komende jaren uitgebreid naar 14 ha van de voormalige stortlocatie.

Duurzame energie
“Eind vorig jaar hebben we de SDE+ subsidie duurzame energie toegekend gekregen voor het zonnepark op stortlocatie Wieringermeer. Na een lange en zorgvuldige voorbereiding kunnen we het zonnepark nu dus daadwerkelijk gaan realiseren”, vertelt Marcel Rozing, projectmanager bij Energiezorg. De voormalige stortlocatie wordt op deze manier duurzaam en meervoudig benut. Het is de bedoeling dat de inwoners kunnen participeren in zonnepark Wieringermeer. Bijvoorbeeld door een zonnepaneel te adopteren of een aandeel te komen. De mogelijkheden hiervoor werkt Energiezorg nog uit.

Samenwerking Afvalzorg en HVC
Energiezorg is een samenwerking tussen het afvalverwerkingsbedrijf Afvalzorg en energie- en grondstoffenbedrijf HVC. De ambitie van Energiezorg is stortlocaties te verduurzamen met duurzame energieopwekking. Naast locatie Wieringermeer werkt Energiezorg op dit moment aan twee andere zonneparken op stortlocaties. Daarnaast worden plannen gemaakt voor benutting van de overige locaties van Afvalzorg en haar samenwerkingspartners. Het doel is om op korte termijn nog zeker 70 ha zonneparken op stortlocaties te realiseren. En wat Energiezorg betreft is dit nog maar het begin. Ook de vele verontreinigde locaties in Nederland, waar in het verleden afval is gestort zonder milieuvoorzieningen, bieden na sanering veel potentie voor een duurzaam tweede leven.