Wethouder onthult bord zwerfvuilproject basisschool Halderberge

Op maandag 3 februari om 15.00 uur onthult wethouder Jan Akkermans van de gemeente Halderberge een speciaal reclamebord, gemaakt door leerlingen van basisschool ‘De Steiger’. De onthulling vindt plaats bij het milieuparkje aan het J.F. Vlekkeplein in Stampersgat.

Vorig schooljaar deden vier basisscholen in de gemeente Halderberge mee met het zwerfvuilproject ‘Schoon = Gewoon’. Met het project werden kinderen en volwassenen gedurende een kleine week op een creatieve manier bewust gemaakt van het belang van een schone leefomgeving.

Het project ‘Schoon = Gewoon’ moest leiden tot een vermindering van het afval naast zowel bovengrondse als ondergrondse verzamelcontainers. Behalve het verminderen van het bijgeplaatste afval en de daarmee gepaard gaande kosten voor de gemeente, beoogde het project de betrokkenheid van ouders en inwoners in de wijk te vergroten. Basisscholen ‘De Steiger’ uit Stampersgat, ‘De Linde’ uit Oud Gastel, ‘’t Bossche Hart’ uit Bosschenhoofd en ‘De Lindelommer’ uit Hoeven deden mee.

Ateliers en expositie
Aan de kinderen werd tijdens zogenaamde ‘Recycle Ateliers’ gevraagd mee te denken over oplossingen voor zwerfvuil. Dit deden zij mede door hun ideeën te verwoorden en verbeelden. Ook een bezoek aan een milieustraat van Saver en aan een warenhuis van Stichting de Kringloper behoorde tot het project. De resultaten presenteerden zij in mei vorig jaar aan hun medeleerlingen en aan de ouders tijdens een tentoonstelling in het gemeentehuis in Oudenbosch.

Reclameborden
Voor de inwoners van de omgeving rondom de scholen blijft een reclamebord bij een milieuparkje van Saver in de wijk achter. Op dit reclamebord worden zij opgeroepen hun afval toch vooral in de containers te gooien en niet ernaast te plaatsen. Eén van de vier borden, dat van leerlingen van basisschool ‘De Steiger’, wordt 3 februari officieel onthuld.

Aanleiding en begeleiding
Aanleiding voor Saver om dit zwerfvuilproject twee jaar geleden te starten, vormde de uitkomst van een onderzoek van Agentschap NL, Nederland Schoon en de NVRD over het voorkomen van afval dat naast verzamelcontainers geplaatst wordt. Net als twee jaar geleden werd Creative Consultancy (CC)-educatie, het bureau voor beeldende educatie van Anneke Wijn uit Oudenbosch, voor de inhoudelijke begeleiding van het project ingeschakeld.