Scheiden van huishoudelijk afval: taak van de burger of van de sorteerinstallatie?

TECHTALK dd. 19 november 2020, 14:00 – 15:30 uur

Al zo lang als we ons herinneren, scheiden we papier, batterijen en glas van ons huishoudelijk afval. Later kwam daar ook groente-, fruit- en tuinafval bij en gingen we kunststoffen en metalen apart inzamelen.

Grote doorbraken in het recyclen van materiaal, zijn geforceerd door wetgeving. Het verbod op het storten van bouw- en sloopafval heeft ertoe geleid dat jaarlijks miljoenen tonnen afval worden gescheiden en hergebruikt. Wet- en regelgeving zijn niet de enige drivers: ook de waarde van herwonnen materialen kan dat zijn. Lage prijzen van originele grondstoffen zoals olie zijn echter soms juist een rem op maximaal hergebruik van teruggewonnen materialen. Tenslotte is de uitvoering en acceptatie van de burger een belangrijk aspect in de succesvolle implementatie van recyclingtechnologie.

In deze TechTalk komen stakeholders van verschillende organisaties aan het woord om hun visie op de toekomst van bron- en nascheiding van huishoudelijk afval te geven.

Probleem schets: Ignaz Worm, ENVAQUA
Introductie BRBS: Otto Friebel, Directeur BRBS
Gemeente Rotterdam: Joost van Maaren, Afvalverwerking gemeente Rotterdam.
OMRIN: Jelmar Helmhout, Afvalverwerking Noord Nederland.
ROVA: Aiko Klein, Afvalverwerking Oost Nederland.
Attero: Robert Corijn, Van meer afvalscheiding naar meer recycling
Colubris: Mark Beerten, Mogelijkheden en ontwikkelingen in de sorteertechniek
Adverio Waste Systems: Klaas Hofstra, Scheiden en verwerken van organisch afval
Conclusies/afsluiting: Ignaz Worm, ENVAQUA

Wilt u aan deze TechTalk deelnemen? Meldt u zich hier aan voor maandag 16 november. Na aanmelding ontvangt u een link om digitaal deel te nemen.