Week van de Veiligheid 2023

Van 5 tot en met 9 juni is de zesde editie van de Week van de Veiligheid. Bedrijven en organisaties in de afvalbranche zetten tijdens die week veel acties op touw die zijn gericht op veilig en gezond werken. De Week van de Veiligheid is een initiatief van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche en vindt elk jaar in de eerste volle week van juni plaats.

Het motto van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) is ‘we werken veilig of niet’. En dat is nodig, want de gevaren in de branche zijn groot en het aantal ongevallen is relatief hoog. Uit het jaarverslag van de Nederlandse Arbeidsinspectie van 2022 blijkt opnieuw dat, afgezet tegen het aantal banen, afvalbeheer (inclusief waterleidingbedrijven) in 2022 de sector is waarin relatief de meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen vielen: gemiddeld 129 per 100.000 banen van werknemers. “De aandacht voor veilig en gezond werken mag nooit verslappen. In de Week van de Veiligheid zetten de StAA, de aangesloten brancheorganisaties en hun achterbannen dat extra kracht bij”, aldus voorzitter Michaël van Hulst.

Elke organisatie geeft de acties tijdens de Week van de Veiligheid een eigen invulling, passend bij de bedrijfscultuur en wat voor de organisatie op dat moment actueel is. Dat varieert van thema’s als ‘vallen en struikelen’ en ‘gezond eten’ tot ‘persoonlijke hygiëne’. Ook gaat het bijvoorbeeld over elkaar aanspreken op onveilige situaties en het onder de aandacht brengen van rust- en rijtijden. Sommige bedrijven organiseren een ‘toolboxmeeting’ over een actueel thema of over de Arbocatalogus Afvalbranche, andere een werkplekinspectie voor managementteam en ondernemingsraad (OR), of een veiligheidsmarkt met een breed scala aan veiligheids- en gezondheidsonderwerpen.

Het gevaar op het ontstaan van brand door lithiumbatterijen in het restafval, is een thema dat dit jaar veel aandacht krijgt. Een aantal partijen in de StAA trapt hiervoor op 5 juni samen met producentenorganisaties de campagne ‘Doe maar apart’ af. Deze campagne moet consumenten en bedrijven stimuleren losse batterijen en elektrische apparaten met lithiumbatterijen of -accu’s apart in te leveren en niet weg te gooien.
De StAA organiseert op 6 juni een webinar over de Arbocatalogus Afvalbranche. Tijdens het webinar wordt op een eenvoudige manier uitleg gegeven over wat de Arbocatalogus Afvalbranche is, hoe deze tot stand is gekomen en op welke manier deze gebruikt kan worden.
Het gaat tijdens de week ook over het bevorderen van veiligheidsbewustzijn. Het blijkt in de praktijk nog niet eenvoudig om veilig en gezond werken echt tussen de oren te krijgen. Daarom is het belangrijk om het onderwerp met verschillende activiteiten en campagnes blijvend onder de aandacht te brengen.