Lancering Nederlands Technische Afspraak ‘Circulair Textiel’

Op donderdag 25 juni wordt online de eerste Nederlands Technische Afspraak (NTA) Circulair Textiel gelanceerd. Deze NTA beschrijft categorieën van circulaire textielproducten en stelt eisen aan de inputstromen en toegepaste circulaire strategieën om te kunnen rapporteren over circulaire textielproducten. Belanghebbenden zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan de online lancering.

In Nederland worden er grote hoeveelheden textiel gekocht én afgedankt. Circulariteit wordt door velen gezien als oplossing om iets te doen aan de hoeveelheid textiel-afval. Dat spreekt bijvoorbeeld uit de ambities van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en uit de vele initiatieven die in Nederland gestart worden om circulariteit in de textielsector aan te tonen.

Een gemeenschappelijk framework waarin de eisen voor circulair textiel worden vastgelegd is er echter nog niet. Daarom zijn deze afspraken nu vastgelegd door de werkgroep Circulair Textiel bestaande uit meer dan dertig leden vanuit verschillende stakeholdercategorieën.

Online presentatie
Op 25 juni wordt de NTA online gepresenteerd. Wat houdt deze NTA Circulair Textiel precies in en hoe past men dit document in de praktijk toe? Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het (internationale) vervolg op de NTA en deze wordt met de deelnemers besproken. De werkgroep heeft bevestigd dat de NTA de basis kan vormen voor een Europees of internationaal normalisatietraject met betrekking tot eisen voor circulair textiel en een nog te ontwikkelen certificatieschema. Partijen die betrokken zijn bij circulaire economie of uit de textielsector komen, zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze online lancering.

Dit webinar wordt in samenwerking met Modint georganiseerd. Daarbij levert de Rijksoverheid een inhoudelijke bijdrage aan het evenement. Het webinar is powered by ClickNL.

Aanmelding
Belangstellenden voor de bijeenkomst op donderdag 25 juni van 14:30 tot 15:30 uur kunnen zich aanmelden via NEN Evenementen. Deze sessie zal online plaatsvinden.

Meer informatie
Lees het artikel ‘Hoe verkleinen we de berg textielafval?
Voor informatie over deze norm en de lancering: Juliane Eykelhoff, Consultant AgroFood en Consumentenzaken, telefoon 015 2 690 351 of e-mail afc@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Circulair Textiel’ houdt zich bezig met eisen en categorieën voor circulair textiel en de toepassing daarvan. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar afc@nen.nl.