BRBS Recycling stuurt oneliner naar Mark Rutte

Geen zorgen Mark. Samen met de overheid maken de leden van BRBS Recycling deze belofte graag waar!

BRBS Recycling heeft Minister-President Mark Rutte deze ondersteunende oneliner en bijbehorende cartoon gestuurd inzake het Rijksbrede Programma Circulaire Economie.

De onliner is verzonden met de begeleidend tekst:

Geachte heer Rutte,
In de weekendeditie van het Algemeen Dagblad van afgelopen zaterdag troffen wij bijgaande cartoon.
In Nederland leeft blijkbaar het algemene sentiment dat het afvalvrij maken van ons land middels het
door u gelanceerde Rijksbrede Programma Circulaire Economie niet haalbaar is.
BRBS Recycling is ervan overtuigd dat het wel haalbaar is en werkt daar graag aan mee!

Met vriendelijke groet,
Ton van der Giessen

Voorzitter BRBS Recycling
De Brancheorganisatie van Nederlandse recyclingbedrijven