Week van de Veiligheid 2022

Deze week, van 30 mei tot en met 2 juni, vindt de vijfde editie plaats van de Week van de Veiligheid. Op diverse locaties verspreid over het land, zetten organisaties in de afvalbranche de spot op veilig en gezond werken. Daarvoor organiseren ze allerlei activiteiten. De Week van de Veiligheid is een initiatief van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche en wordt elk jaar in de eerste week van juni georganiseerd.

Bedrijven hebben duidelijke afspraken voor een veilige en gezonde werkomgeving. Het zijn regels waaraan medewerkers, inhuurkrachten, leveranciers en bezoekers zich moeten houden om ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen en de gezondheid te beschermen. Ook wordt veel aandacht besteed aan wat de consequenties zijn van onveilig gedrag en wordt onderzoek gedaan naar (bijna-)ongevallen om ervan te kunnen leren.

“Ons motto is en blijft ‘we werken veilig of niet’ “, zegt Michaël van Hulst, voorzitter van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA), “Maar de gevaren in onze branche zijn groot en er doen zich relatief veel ongevallen voor. Dat blijkt ook weer uit het Jaarverslag 2021 van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Veilig en gezond werken heeft continu onze aandacht nodig en mag nooit verslappen. In de Week van de Veiligheid zetten we dat kracht bij.”

Bedrijven en organisaties in de branche zetten vele acties op touw die focussen op veilig en gezond werken. De organisaties kiezen daarbij voor thema’s die passen bij het bedrijf en de actualiteit. Veiligheidsbewustzijn is een onderwerp dat meerdere bedrijven bij de kop pakken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om elkaar aanspreken, waarbij ook aandacht is voor meertaligheid, en het begrip van het belang van de veiligheidsafspraken. Andere bedrijven leggen de focus op het melden van ongevallen, laten medewerkers kennis maken met specifieke beschermingsmiddelen of geven meer inzicht in (on)veiligheid door gebruik te maken van VR-brillen. De organisaties geven een eigen invulling aan het thema van de week en kiezen daarbij onderwerpen die passen bij de organisatie. Naast de acties van bedrijven en organisaties in de afvalbranche, vragen ook de StAA en de betrokken brancheorganisaties deze week met eigen activiteiten aandacht voor veilig en gezond werken. Ter gelegenheid van de jubileumeditie heeft de StAA een cartoon laten maken die ingaat op de vijf belangrijkste oorzaken van ongevallen in de afvalbranche.