Lune ambassadeur ‘The Netherlands Circular Hotspot’

Nederland als circulaire hotspot en als voorbeeld voor andere landen positioneren door concrete stappen te zetten naar een circulaire economie. Dat is de ambitie van ‘The Netherlands Circular Hotspot’, waarin 32 partijen samenwerken. Lune is een van de ambassadeurs die zich met andere bedrijven zoals Akzo Nobel, KPMG, Philips, Rabobank, Siemens en Schiphol Group, inzet om deze ambitie te realiseren.

Nederland als voortrekker voor circulaire economie
‘The Netherlands Circular Hotspot’ (NLCH) denkt voorbij de grenzen van bestaande kaders. Met het positioneren van Nederland als circulaire hotspot, worden het bedrijfsleven, de overheid en alle inwoners geprikkeld om de ambitie waar te maken. En om de transitie naar een circulaire economie te versnellen, waarbij Nederland wereldwijd de voortrekkersrol vervult met voorbeeldprojecten en de organisatie van handelsmissies.

indoor afvalinzamelmiddel Split 4Circulair afvalinzamelmeubilair
Dat Lune hierbij als ambassadeur en deelnemer van de Circular Expo optreedt is niet zo verwonderlijk. Immers, het afvalinzamelmeubilair van Lune is ontworpen en geproduceerd op basis van de uitgangspunten van de circulaire economie.

Niet alleen het tijdloos design en de kwaliteit zorgen voor een lange inzetbaarheid. Ook kunnen de inzamelsystemen gemakkelijk aangepast worden bij wijzigingen naar nieuwe afvalstromen. Echt future proof dus!

Naast de mogelijkheid om de inzamelsystemen terug te nemen, voorziet het circulaire businessmodel van Lune in het aanbod van diensten zoals lease, pay-per-use, upgraden, refurbishment en repair. In de circulaire refurbishment werkplaats in de fabriek in Hoogeveen worden gebruikte onderdelen weer in nieuwe producten ingezet .