Water om plas en poep weg te spoelen waardeloos? In Amersfoort verwarmen ze er straks duizenden huizen mee

Nu gaat afvalwater van wc, douche of regenpijp na zuivering nog zó de Eem in. Maar straks halen ze bij de rioolzuivering op Isselt éérst warmte uit het rioolwater. Hiermee moeten 2300 tot zevenduizend huizen in Amersfoort duurzaam worden verwarmd. Bijkomend voordeel: hierdoor hoeft er minder biomassa te worden gestookt, waarover in de politiek veel gedoe is….lees verder

Bron: AD


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van gelinkte c.q. gekoppelde sites hebben wij geen enkele invloed. Derhalve distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijke van de volledige inhoud van alle gelinkte of gekoppelde sites, ook indien de link vanaf onze website tot stand is gekomen. Voor een illegale, gebrekkige of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of niet gebruiken van op die manier aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk.