Op aanwijzing van het ministerie van Economische Zaken en de NVWA wordt sinds ruim een week bij energiecentrale BMC Moerdijk pluimveemest verwerkt, die het bestrijdingsmiddel fipronil bevat. Na de eerste ervaringen met de verwerking van deze mest is besloten de dagelijks te verwerken hoeveelheid fipronil mest te beperken. Getroffen pluimveehouders kunnen daarom vanaf 21 augustus op werkdagen maximaal 200 ton pluimveemest per dag naar BMC Moerdijk laten afvoeren.

BMC Moerdijk krijgt met de aangeleverde fipronil mest een groter gehalte aan leghennenmest, vergeleken met de mest die BMC afneemt van de bij Coöperatie DEP aangesloten pluimveehouders. Operationeel directeur Luc Westdorp: “Leghennenmest bevat meer fosfaat en dat heeft invloed op het verwerkingsproces en op de kosten daarvan. Er zijn verschillende  manieren om daarmee om te gaan. Wat we níet willen is de kosten voor getroffen pluimveehouders verder op laten lopen. Onze intentie is te helpen bij de problemen die fipronil in de gehele pluimveesector veroorzaakt. We hebben besloten de hoeveelheid fipronil mest die we per dag verwerken aan te passen en hebben dat afgestemd met EZ. ”

Algemeen directeur Kees de Regt vult aan: “We verwerken die fipronil mest dus wel, alleen het duurt wat langer dan gehoopt.” De Regt vindt de kritiek dat BMC Moerdijk zou willen profiteren van de fipronil crisis onterecht: “In 2006 hebben ongeveer 600 pluimveehouders besloten fors te investeren in hun eigen duurzame verwerking van pluimveemest. Het is niet meer dan logisch dat -wanneer EZ en NVWA besluiten dat fipronil mest bij BMC moet worden verwerkt-  niet-aangesloten pluimveehouders daar een toeslag voor betalen.”

De Regt vervolgt: “We zijn niet verplicht dit te doen. Vertegenwoordigers van de sector hebben ons gevraagd of BMC kan helpen, en voor ons is dit een gebaar van goede wil.” Kees de Regt wijst tot slot op de tarieven die afvalverwerkers rekenen: “De tarieven variëren van minimaal €75 tot €100 per ton. Dat is drie- tot viermaal het bedrag dat BMC aan niet-aangesloten pluimveehouders in rekening brengt. Uiteindelijk is het natuurlijk de overheid die bepaalt wat de meest-verantwoorde manier is om fipronil mest te verwerken en waar dat dient te gebeuren. Daarbij is de keuze op onze energiecentrale gevallen. BMC neemt de taak om dit zo snel als mogelijk en tegen reële kosten te verzorgen uiterst serieus.”