Lansingerland plaatst Bio Bottoms

Op woensdagochtend 14 oktober werden onder toeziend oog van wethouder Simon Fortuyn bij het milieuparkje aan de Frederik Hendrikstraat in Bleiswijk de eerste Bio Bottoms geplaatst. Bio Bottoms zijn lage plantenbakken die in een U-vorm rondom ondergrondse containers zijn geplaatst. In de bakken zitten sedumplantjes die het hele jaar laag en groen blijven. Het doel is om bewustwording bij omwonenden te creëren om ervoor te zorgen dat afval niet naast de containers geplaatst worden.

Drie pilotlocaties
De eerste 10 Bio Bottoms met sedumplantjes worden op drie verschillende locaties in Lansingerland neergezet. Het betreft voor nu een pilotproject. Mocht het effect hebben op de hoeveelheid afval die naast de ondergrondse containers wordt geplaatst, dan worden de bakken mogelijk op meerdere plekken in Lansingerland geplaatst.

Doel van de Bio Bottoms
Op verschillende locaties in Lansingerland zien we steeds vaker bijplaatsingen van afval. Vaak wordt er dan afval naast een ondergrondse restafval container geplaatst. Dit kunnen zakken restafval zijn maar soms zetten mensen er ook grof afval naast. Om bijplaatsingen te voorkomen zetten we al verschillende middelen in. Zo gebruiken we onze communicatiemiddelen om het gewenste aanbiedgedrag onder de aandacht te brengen en plaatsten we op verschillende locaties een gronduiting, waarin we inwoners duidelijk maken dat het afval in de container moet en niet er naast. Ook zetten wij de collega’s van handhaving in om mensen aan te spreken op hun gedrag. De Bio Bottom is een extra hulpmiddel om het bijplaatsen van afval te voorkomen.

Niet alleen minder bijplaatsingen maar ook vergroening, biodiversiteit en klimaatadaptatie
Naast het voorkomen van bijplaatsingen zijn er ook andere bijkomende voordelen: vergroening van de wijk, het stimuleren van de biodiversiteit en klimaatadaptatie stimuleren. Door de grijze bodemplaat van de container te voorzien van de Bio Bottom fleuren we de wijk op. De biodiversiteit neemt toe door het plaatsen van sedumplanten. Deze planten zijn de voedselvoorziening voor nuttige insecten. Sedum is een drachtplant voor bijen en vlinders: sedum biedt namelijk nectar en stuifmeel. De sedumplanten staan in speciale ‘bakjes’ met substraat. Substraat bestaat uit potgrond en speciale korrels die water absorberen. Een Bio Bottom kan daardoor gemiddeld zo’n 70 liter water opnemen. Dat water onttrekken de sedumplanten weer langzaam naar eigen behoefte. Op deze wijze voorziet het zichzelf van water.