VEH: asbestsanering moet slimmer en goedkoper

Vereniging Eigen Huis roept de Tweede Kamer op om innovatieve methoden voor asbestsanering te stimuleren, zodat veilige sanering tegen veel lagere kosten kan worden uitgevoerd. De saneringsbranche maakt het nieuwkomers bijna onmogelijk om innovatieve saneringsmethoden toe te kunnen passen. Dit is niet in het belang van consumenten, die met zeer hoge kosten worden geconfronteerd.

De komende week stemt de Tweede Kamer over een motie die een einde moet maken aan de stagnatie in de toelating van innovatieve asbestsaneringsmethoden. De Stichting Ascert die het toelaten van nieuwe methoden reguleert werkt niet goed, zo erkende ook staatssecretaris Van Ark. De laatste jaren zijn ook nauwelijks nieuwe saneringsmethoden toegelaten.

Vereniging Eigen Huis is van mening dat onafhankelijke deskundigen moeten oordelen over nieuwe methoden van asbestverwijdering en dat belanghebbenden uit de branche bij de toelating moeten worden geweerd.

Innovatie bewust tegengehouden
Een voorbeeld van een innovatieve saneringsmethode is het vooraf aanbrengen van een speciaal schuim op asbesthoudend materiaal. Daardoor wordt het risico van vrijkomende vezels bij de verwijdering van het dak geminimaliseerd, zo blijkt ook uit onderzoek van TNO uit april 2019. Met deze methode kan asbest eenvoudiger, sneller en goedkoper worden verwijderd. Het testen loopt echter vertraging op doordat de branche geen belang heeft bij toelating.

“Het lijkt er op dat de branche het gebruik van effectieve innovaties wil blokkeren om de hoge verdiensten veilig te stellen, zegt Steven Wayenberg, jurist bij Vereniging Eigen Huis. Het is aan de politiek om deze patstelling te doorbreken en innovaties onafhankelijk te laten beoordelen. Dat kan door meerdere certificatiemogelijkheden toe te staan.”

Sanering steeds duurder
De vereniging ontvangt regelmatig signalen van leden met een asbesthoudend dak die steeds hogere saneringskosten krijgen voorgeschoteld. Offertes van vele tienduizenden euro’s zijn niet ongebruikelijk en lopen steeds vaker hoger op. De sanering is daardoor voor steeds meer mensen niet te betalen zonder financiële steun. Tot op heden is er alleen een fonds aangekondigd dat leningen gaat verstrekken, maar onder welke condities is nog onduidelijk.

Druk op saneren blijft bestaan
Het Kabinet wilde een wettelijk verbod op asbestdaken per 1 januari 2025 invoeren. Vereniging Eigen Huis heeft tegen deze wet geageerd omdat er eerst een plan van aanpak moet zijn waarmee huiseigenaren aan de verplichting kunnen voldoen. Het gaat dan zowel om financiële ondersteuning al om het praktisch organiseren van de sanering, bijvoorbeeld samen met buren met wie het dak wordt gedeeld. De Eerste Kamer was het eens dat dergelijke voorwaarden aan een wettelijk verbod moeten worden verbonden. Het wetsvoorstel werd toen bij stemming verworpen. Ondanks het ontbreken van een verbod neemt de druk op huiseigenaren om te saneren toe. Nu al blijkt dat enkele verzekeraars minder dekking bieden voor opruimings- en saneringskosten na brand van een woning met een asbesthoudend dak.