Gemiddelde afvalstoffenheffing daalt met 1,1 procent naar 232 euro per jaar

De gemiddelde afvalstoffenheffing daalt in 2018 met 1,1 procent. De afvalstoffenheffing daalt nu negen achtereenvolgende jaren. De heffing is afhankelijk van de huishoudensgrootte. Gemiddeld betaalt een huishouden 232 euro per jaar, een eenpersoonshuishouden betaalt 198 euro en een meerpersoons- huishouden 250 euro per jaar.

De daling van de afvalstoffenheffing kan deels worden verklaard. Een daling van de hoeveelheid restafval zorgt voor lagere kosten. Bedragen die gemeenten ontvangen voor de gescheiden kunststofinzameling, kunnen zorgen voor lagere kosten voor de gemeente voor het afvalbeheer.

De aangesloten gemeenten zullen een deel van de minder te maken kosten doorberekenen aan de inwoners. Niet elke gemeente rekent alle kosten die zij maakt voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval (afvalbeheerkosten) door aan de particuliere huishoudens. Ten opzichte van 2017 is de kostendekking met 0,4 procent gedaald tot 96,5 procent in 2018. Op basis van volledige kostendekking bedragen de afvalbeheerkosten per huishouden gemiddeld 241 euro. Dit is 0,6 procent minder dan in 2017.

De spreiding in de hoogte van de gemiddelde afvalstoffenheffing per gemeente is groot. In de vijf ‘duurste’ gemeenten zijn de kosten hoger dan 350 euro perhuishouden. In de vijf ‘goedkoopste’ gemeenten is dit minder dan 125 euro per huishouden. Gemeenten met lage afvalbeheerkosten hebben over het algemeen tariefdifferentiatie op afvalaanbod (diftar) ingevoerd.

Bron: Rijkswaterstaat