VANG-huishoudelijk afval 2020

Aan het begin van elk jaar wordt de inzet van het programma VANG-huishoudelijk vastgesteld. Dit gebeurt door de stuurgroep VANG-HHA waarin naast het ministerie van I&M en VNG, de uitvoerende partijen Rijkswaterstaat en NVRD zitting hebben.  In 2020 wordt de extra aandacht voor de kwaliteit van de ingezamelde grondstofstromen doorgezet en versterkt. In het programma voor 2020 ligt de focus op het verbeteren en borgen van de kwaliteit van gft-afval, textiel en andere deelstromen zoals kunststof verpakkingsafval. Dit gebeurt onder andere door het uitbrengen van handboeken, eenduidige communicatie over scheidingsregels en aandacht voor contracten….lees verder

Bron: NVRD 20-02-2020 17:11

 


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.