Groen licht voor pilots duurzaam stortbeheer

Op 1 juli 2016 gaat het tien jaar durende experiment duurzaam stortbeheer officieel van start. Met de publicatie van het Koninklijk Besluit door de rijksoverheid deze maand, hebben de exploitanten groen licht om alle voorbereidende werkzaamheden te treffen om de pilots in de loop van het jaar in praktijk te brengen. Ontwerp, bestekken en aanbesteding van de pilots zijn inmiddels gereed. De komende periode zijn aanpassing van de vergunning en aanleg van apparatuur op de pilotlocaties nodig.

Exploitanten Afvalzorg en Attero treffen de komende periode de benodigde voorzieningen. De pilots vinden plaats op gesloten stortplaatsen, of delen daarvan, in Almere, Bergen op Zoom en Middenmeer. Het experiment duurzaam stortbeheer duurt tien jaar. Een tussenevaluatie vindt plaats na vijf jaar.

Wettelijk en juridisch kader
Om de pilots duurzaam stortbeheer daadwerkelijk te kunnen starten, moest wettelijk en juridisch gezien eerst het een en ander worden geregeld. De Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming moest gewijzigd worden. Met de Crisis- en herstelwet (CHW) heeft de regering het besluit aangepast voor de locaties waar het onderzoek plaatsvindt. Voor inwerkingtreding van de wijziging zijn in juni de Ministeriële Regeling (MR) en het Koninklijk Besluit (KB) gepubliceerd. Daarmee treedt de benodigde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in werking om de pilots op te kunnen starten.

Lees verder op: http://duurzaamstortbeheer.nl/nieuws/