Transdev en REMONDIS werken samen op het gebied van afvalinzameling

Focus op duurzaamheid: verbeterde afvalscheiding en recycling

(foto: van/via REMONDIS)

Transdev kiest voor REMONDIS als nieuwe partner op het gebied van afvalinzameling en recycling om extra stappen te kunnen zetten op het gebied van duurzaam afvalmanagement. Het contract werd officieel getekend door Dr. Andreas Krawczik Managing Director van REMONDIS Nederland en Manu Lageirse CEO van Transdev.

Transdev is één van de grootste mobiliteitsbedrijven ter wereld, heeft meer dan 70 locaties en 6000 medewerkers in Nederland en is actief in de ov- taxi- en acute zorgsector. Afvalmanagement is een belangrijk thema binnen Transdev. Manu Lageirse: ‘REMONDIS heeft net als Transdev een focus op verduurzaming. Het feit dat we nauwer samen kunnen werken met een mededochter van de Rethmann Group, maakt dit moment extra speciaal.” Ook Andreas Krawczik is verheugd over deze samenwerking: ´Transdev en REMONDIS zijn beide bedrijven van formaat, door het bundelen van onze krachten kunnen we grote stappen zetten in het terugwinnen van grondstoffen en het verder ontwikkelen van de circulaire economie.

De komende maanden zullen er speciale afvalbakken op de Transdev-vestigingen geplaatst worden om verschillende afvalstromen zoals papier, koffiebekers en restafval gescheiden in te zamelen. De afvalstromen worden vervolgens gesorteerd en gerecycled waarna ze hergebruik kunnen worden. REMONDIS is koploper op het gebied van recycling, met het grootste recyclecentrum van Europa in Lünen. Ook wordt er voortdurend gekeken naar nieuwe mogelijkheden om grondstoffen uit afval te produceren.