Met de verwachte inwerkingtreding van de Omgevingswet benadrukt Stichting OPEN de urgentie van een snelle invoering van de afgifteplicht voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Deze noodzakelijke stap, gericht op het dichten van lekstromen, is essentieel voor het realiseren van een circulaire economie. De afgifteplicht kan de uitstoot van ongeveer 500 miljoen kg CO2-equivalenten per jaar voorkomen en zorgt dat 99% van het e-waste nuttig toegepast kan worden.”

Het Cruciale Belang van Afgifteplicht
Steven van Eijck, voorzitter van Stichting OPEN, onderstreept de omvang van het probleem: “Op dit moment wordt 40% van het elektrisch afval onverantwoord verwerkt of illegaal geëxporteerd, wat neerkomt op bijna 150.000 ton per jaar. Dit leidt niet alleen tot het verlies van waardevolle grondstoffen, maar ook tot aanzienlijke milieuverontreiniging en een hoger risico op afvalbranden.”

Gecertificeerde Verwerking voor Hoogwaardige Recycling
De invoering van de afgifteplicht verzekert dat e-waste verwerkt wordt door gespecialiseerde, CENELEC-gecertificeerde verwerkers. Dit is een fundamentele stap naar hoogwaardige recycling, die zowel het milieu beschermt als nieuwe mogelijkheden voor hergebruik en recycling creëert. De afgifteplicht kan de uitstoot van ongeveer 500 miljoen kg CO2-equivalenten per jaar voorkomen en zorgt dat 99% van het e-waste nuttig kan worden toegepast. Stichting OPEN stimuleert en ondersteunt partijen om Cenelec certificaat ‘preparation for reuse’ te halen. Daarmee wordt naast hoogwaardige verwerking ook hergebruik geoptimaliseerd via de afgifteplicht.

Dringende Oproep voor Handhaving
Van Eijck benadrukt de noodzaak van handhaving: “Een effectieve afgifteplicht vereist sterke handhaving om haar volledige potentieel te bereiken. We roepen de staatssecretaris op om voldoende capaciteit voor handhaving te garanderen. Stichting OPEN blijft gericht op het bevorderen van verantwoorde omgang met e-waste en ziet de afgifteplicht, ondersteund door adequate handhaving, als cruciaal in de strijd voor een duurzamere toekomst.”