SRVKG en Van Werven tekenen overeenkomst voor Upcycling van PVC Profielen

De SRVKG (Stichting Recycling van de Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie) heeft op 8 juli jl. een overeenkomst getekend met Kunststof Recycling Van Werven.

Het doel van de overeenkomst is het bevorderen van hoogwaardig hergebruik van gebruikte kunststof kozijnprofielen. Namens de SRVKG tekende directeur Ary Stigter de overeenkomst met de algemeen directeur van Van Werven, Ton van der Giessen.
Ary Stigter: “In de afgelopen jaren is het volume van separaat aangeboden gebruikte PVC profielen sterk toegenomen. Voor verdere groei van het te recyclen volume is verbetering van recyclingtechnieken noodzakelijk om hoogwaardig hergebruik van gerecyclede grondstoffen te borgen”.

Kunststof Recycling Van Werven recyclede vorig jaar 43.000 ton kunststoffen waaronder PVC. Mede door de recessie in de bouw stagneert de groei in afzetmogelijkheden van gerecyclede PVC grondstoffen. Ton van der Giessen: “Alleen door de upcycling van gebruikte grondstoffen verbreed je het afzetgebied en daarmee het potentieel toepasbare volume”.

De SRVKG geeft financiële ondersteuning bij investeringen voor de innovatieve installaties voor upcyling van PVC grondstoffen waarin Van Werven investeert. De nieuwe recycling installatie wordt nog dit jaar in gebruik genomen. Naast nieuw binnen gekomen te recyclen volumes kunnen ook bestaande voorraden worden behandeld.

Met deze nieuwe techniek en de financiële ondersteuning van de SRVKG, wordt een nieuwe impuls gegeven aan de noodzakelijke hergebruik van kunststoffen (de circulaire economie), mede hierdoor zal Kunststof Recycling Van Werven bij de vooraanstaande bedrijven in de recycling branche blijven behoren.

De SRVKG heeft sinds 1994 de hoogwaardige recycling van kunststof kozijnen ondersteund. Kunststof Recycling Van Werven is sinds 2007 actief in het verwerken van afgedankte kunststoffen tot nieuw grondstoffen voor de industrie.