Intelligente optimalisatie verbetert efficiëntie inzameling bouw- en sloopafval

De inzameling van bouw- en sloopafval is complex, daardoor is optimalisatie van de afvallogistiek een uitdaging. De oplossing is het automatiseren en optimaliseren van de planning en routes met intelligente optimalisatie. Deze geïntegreerde oplossing biedt de mogelijkheid tot het real-time plannen en volgen van de status van de orders. Als er gedurende de dag wat verandert, kunnen orders opnieuw worden gepland en de routes weer worden geoptimaliseerd. Daardoor verbetert intelligente optimalisatie zowel de operationele efficiëntie als de marges, draagt het bij aan het vergroten van de klanttevredenheid en worden beschikbare voertuigen gerichter ingezet. Tegelijkertijd vermindert het aantal gereden kilometers en daalt de CO2-uitstoot waardoor de impact op het milieu afneemt en bedrijven bijdragen aan een circulaire economie….lees verder