Smink neemt hobbel in stortplan

Afvalverwerker Smink is weer wat dichter bij uitbreiding van de stortcapaciteit. Het storten van droog slib bovenop de afvalberg langs de A1 is namelijk minder schadelijk voor het milieu dan het oorspronkelijke plan voor een nat baggerdepot. Smink komt tot die conclusie in een milieueffectrapportage (MER) over het ophogen van de stort met 900.000 kubieke meter droge bagger. Het rapport is goedgekeurd door GS van de provincie Utrecht.
Met de gunstige MER neemt Smink een belangrijke hobbel voor uitbreiding van de stortcapaciteit. Als het bedrijf vergunning krijgt voor de droge baggerstort, wordt de 40 meter hoge afvalberg nog eens 5 meter hoger.