Primeur met elektronische samenwerking voor Orgaworld en Omrin

De ondertekening van de SLA door Orgaworld en Omrin

Orgaworld, marktleider in de verwerking van organische afvalstromen, en afvalinzamelaar en –verwerker Omrin, hebben de elektronische aanlevering van afvalstromen via de EBA-standaard, in gebruik genomen. Dit is de eerste keer dat deze standaard wordt gebruikt voor communicatie tussen twee bedrijven onderling.

Orgaworld verwerkt al tientallen jaren het GFT-afval dat Omrin inzamelt bij huishoudens in Friesland. Het afval wordt door Omrin gebracht naar de Orgaworld-locatie in Drachten. Daar wordt het GFT-afval verwerkt tot hoogwaardige compost voor uiteenlopende agrarische doeleinden.

In 2015 heeft Omrin deze werkzaamheden opnieuw aanbesteed waarbij Orgaworld als één van de winnaars uit de bus kwam. Onderdeel van de nieuwe afspraken met Omrin was dat de transportadministratie gedigitaliseerd zou worden op basis van de EBA-standaard. De EBAstandaard (Elektronische Begeleidingsbrief Afval) is een aantal jaar geleden gelanceerd door ondernemersorganisatie TLN en specifiek ontwikkeld om de administratie rondom het transport van afvalstoffen papierloos te laten plaatsvinden.

Teams van Orgaworld en Omrin hebben de afgelopen periode gewerkt aan het opzetten van de EBA-koppeling tussen beide bedrijven. De gehele ‘papierstroom’ rondom het transport van GFT-afval door Omrin naar Orgaworld Drachten, vindt nu elektronisch plaats. Gisteren is de EBA-koppeling in aanwezigheid van alle betrokkenen officieel in gebruik genomen door ondertekening van een Service Level Agreement. Orgaworld overhandigde aan Omrin een certificaat dat aangeeft dat Omrin een EBA-geautoriseerde ontdoener is voor Orgaworld.

Steven van der Velde, Directeur Commercie & Logistiek Omrin, zegt: “EBA stelt ons in staat om ons proces efficiënter in te richten door snellere afhandeling op locatie en minder administratieve handelingen. Ons team is positief over de snelheid waarmee we dit project hebben geïmplementeerd en ik ben ook zeer te spreken over de samenwerking tussen Omrin en Orgaworld, die laat zien dat je als ketenpartners samen tot een beter resultaat voor alle betrokkenen komt .”

Klaas van den Berg, General Manager Orgaworld Nederland, zegt: “De digitale koppeling tussen Orgaworld en Omrin is nu gelegd en in gebruik. Het maakt het voor ons ook operationeel makkelijker omdat we nu weten dat er een transport aankomt. Daarnaast zijn we er trots op om als eerste in Nederland deze werkwijze ook tussen partijen in te zetten.”