Nabuurs schakelt SUEZ in voor duurzaam afval- en gronstoffenmanagement

SUEZ – Specialist in afval- en grondstoffenmanagement – gaat de inzameling en verwerking van afvalstromen en recyclebare stromen van drie locaties van Nabuurs, een toonaangevende logistieke dienstverlener, verzorgen. Nabuurs beschikt over diverse distributiecentra in Nederland, waaronder een nieuw distributiecentrum op industrieterrein Park15 nabij Oosterhout. Het bedrijf is de eerste partij die op dit nieuwe, groene en duurzame bedrijvenpark aan de A15 haar deuren opent. SUEZ tekent voor de gescheiden inzameling van verschillende afvalstromen, zoals folie, karton en restafval, evenals de vernietiging van restpartijen.

Nabuurs is een toonaangevende speler in de logistieke sector. Met 21 vestigingen, ruim 1.200 medewerkers en een jaaromzet van bijna 110 miljoen euro behoort de Nabuurs tot de grootste logistieke dienstverleners van Nederland. In haar distributiecentra verwerkt het bedrijf talloze productstromen en orders van haar klanten, waarbij verschillende soorten verpakkingsmaterialen en restafval vrij komen.

Nabuurs heeft een duidelijke ambitie om de milieubelasting en de CO2-uitstoot te verminderen. Dit vertaalt zich in het bevorderen van duurzame logistiek, een efficiente inzet van het wagenpark én het optimaal verzamelen en recyclen van afval. “We hebben besloten om voor dit laatste met SUEZ in zee te gaan. SUEZ is een professionele en betrouwbare partner die ons ondersteunt met de duurzame inzameling en verwerking van al ons afval tegen transparante tarieven. Dit stelt ons in staat aanzienlijke kostenreducties te realiseren en de hoeveelheid restafval tot een minimum te beperken”, vertelt Ruud Schneijdenberg, Facility Manager van Nabuurs.

Loes de Bruyn, Product Specialist National Sales van SUEZ: “Door een betere afvalscheiding aan de bron, zal meer van het huidige restafval van Nabuurs kunnen worden ingezet als grondstof voor nieuwe producten. Daarmee zal ook de CO2-uitstoot van Nabuurs in de komende jaren aanzienlijk worden teruggebracht.”

Milieu-eilanden
Om verdere afvalscheiding aan de bron te bevorderen, worden in de distributiecentra onder andere milieu-eilanden ingericht. Hier kunnen medewerkers het afval direct op de werkvloer scheiden en deponeren in afzonderlijke containers voor onder andere karton, folie en restafval. De verdere logistiek van het afval wordt ook verbeterd, bijvoorbeeld door trek-stangcombinaties waarbij vijf à zes rolcontainers aan elkaar worden gekoppeld. Dit stelt medewerkers in staat om deze gevulde rolcontainers eenvoudig in één keer af te voeren naar de perscontainers. SUEZ verzorgt vervolgens de inzameling, verwerking en recycling van het afval.